Rokke avfallsanlegg har nylig vært gjenstand for en høring på endret tillatelse der vi har bedt myndighetene stanse en videre prosess da anlegget hadde 10 avvik ved inspeksjon og heller ikke ble oppfølgende tilsyn gjort av myndighetene, her statsforvalteren.

Følgende skrev NMF i brev av 11 nov 22 til Saksbehandler hos Statsforvalteren: «NMF har forstått at de 10 avvikene som ble avdekket ved inspeksjon i 2016 ikke er redegjort for ifht. lukking av avvikene. NMF har etterspurt disse avvikene uten å få noen skriftlig redegjørelse. Videre er heller ikke oppfølgende inspeksjon gjennomført etter planen. Denne skulle vært utført for 5 år siden. NMF er avhengig av at dokumentasjon på lukking av avvikene er på plass samt at Statsforvalteren utfører inspeksjon før ny tillatelse vurderes».

Min påstand er at Rokke-området er utsatt miljømessig. I samme område ønsker NND etablere mellomlager. NMF har ved undertegnede konsultert NND i 4 år via kommunikasjon avdeling sammen med andre miljøorganisasjoner. Veien fram til at Halden området skulle utsees som alternativ for mellomlagring har vært preget av at andre områder i landet ikke har vært vurdert utover Kjeller. Den andre lokasjon for eksisterende atomanlegg i Norge. NMF registrerer at Rokke området har utfordringer og naboer er bekymret.

NND hadde tjent på å lage en lengre liste med kandidater til å huse mellomlagring. Klok av skade etter arbeid med nytt deponi farlig avfall over flere år vet jeg hvor ille det kan gå når arbeidet som gjøres utføres med skylapper og få lokasjoner er inne i bildet. På nevnte sak endte det med to lokasjoner som begge er vurdert som uaktuelle.

Sjef NND er ute i Herværende avis og snakker om samfunnsansvar. Mitt inntrykk etter 4 år med NND sine folk er at de oppriktig ønsker en god løsning. Men det er ikke alltid slik at det holder med en god hensikt. Det må følges opp av et bredt anlagt arbeid der alle steiner snus, spesielt på noe så viktig som lokalisering. Det er etter mitt skjønn ikke gjort, og det er og kommunisert til NND sin kommunikasjonsavdeling som eier samarbeidet med NGO-ene.

Skal Rokke huse mellomlagring må minimum det ordnes opp ifht. Rokke avfallsanlegg fra eier og myndighetene sin side. Ideelt bør NND komme opp med flere lokasjoner som alternativ. Det kan bli dyrt å lande på feil løsning med skattebetalernes penger.