Klokka 22 har det kommet en korrigering fra Halden kommune, hvor de opplyser at det på Strupe ungdomsskole bare er klasse 10 C som er i karantene, ikke hele trinnet.

De skriver også at to klasser er mandag satt i karantene som følge av smitteutbruddet i Halden. Det er klasse 8A og 8B ved Strupe ungdomsskole.

Da smitten er tilknyttet utbruddet i Comet, skal også husstandsmedlemmene til disse elevene i avklaringskarantene.

Elever og foresatte er informert, opplyser kommunen.

Rødt nivå

Fra og med onsdag er det rødt nivå i alle skolene i grunnskolen 1.–10. trinn, og i barnehagene i Halden. Det vil være rødt nivå ut uke 6 som er til og med 14. februar.

– Vi ser nå at smitteutbruddet i Halden omfatter flere barn. Den smittesituasjonen tilsier at det er riktig å ha rødt nivå i barnehager og grunnskolen i to uker framover. Vi beholder derfor rødt nivå i Halden uavhengig av hvordan de nasjonale reglene utvikler seg de nærmeste dagene, sier kommuneoverlege Kjersti Gjøsund.

– Dette er andre gang på en måned at våre ansatte må forberede endring fra gult til rødt nivå. Det er alltid mye organisering ved endring av driftsform. Nå har vi i tillegg en periode med mye fravær grunnet karantene og sykdom blant ansatte. Jeg vil derfor berømme ansatte i barnehager og skoler som nok en gang må legge om driften og som gjør en imponerende innsats med dette, sier direktør undervisning og oppvekst Kent-Arne Andreassen.

Det kan som alltid være noe variasjon fra sted til sted hva rødt nivå betyr i praksis. Derfor må alle følge med på informasjonskanalene til sin barnehage eller skole for oppdateringer.

Kan bli hjemmeskole

Som følge av smitteutbruddet i Halden er flere skoler berørt, fordi ansatte er syke eller i karantene. Omfanget av dette varierer fra skole til skole. Kommunen jobber fortløpende med å få oversikt over tilgjengelig bemanning de ulike stedene.

Noen skoler har planlagt noe hjemmeskole ved rødt nivå, mens andre ikke har dette planlagt.

Grunnet fravær blant ansatte, kan flere skoler være nødt til å ha noe hjemmeskole.

– Det er stor sannsynlighet for at vi blir nødt til å ha hjemmeskole i noen perioder ved enkelte skoler utover det som er planlagt tidligere. Det er fordi mange ansatte er berørt av dette smitteutbruddet. Sammen med skolene jobber vi nå med å legge bemanningskabalen for den neste uka på rødt nivå. Målet er at færrest mulig elever skal måtte ha hjemmeskole, og de som må ha det ønsker vi at skal være hjemme så få dager som mulig, sier Kent-Arne Andreassen i Halden kommune.

Også eventuell informasjon om hjemmeskole vil bli distribuert direkte til de det angår i skolenes informasjonskanaler.

Følgende klasser/trinn i Haldenskolen er nå i karantene:

  • Tistedal skole, 2. og 3. trinn
  • Låby skole, 1., 2. og 3. trinn
  • Berg skole, 1., 5. og 7. trinn
  • Gimle skole, 1. og 6. trinn
  • Hjortsberg skole, klasse 1A og 1B
  • Kongeveien skole, klasse 1B, 1C, 4A og 4C
  • Strupe ungdomsskole, klasse 8A, 8B og 10 C