SIAN har dessverre fått tillatelse til å komme til Halden for å holde sin rasistiskemarkering. Rødt støtter den antirasistiske motdemonstrasjonen mot SIAN, arrangert av to privatpersoner, som skjer på lørdag den 11 juni kl 1500-1700 på Torget.

Vi oppfordrer mange voksne til å møte opp for å vise sin motstand mot rasisme, og samtidig være en støtte for ungdommen slik at de ikke blir alene.

Oppfordring til ungdommen: Det er OK å være sint og provosert når slikt skjer i din egen by. Det er ikke greit medrasisme. Mange frykter at en motdemonstrasjon kan eskalere til kaos. Det ønsker vi ikke. Det er viktig å ta ansvar for sine egne handlinger og tenke på sinegen fremtid. Det er en styrke å stå imot.

Rødt ønsker en fredelig motdemonstrasjon der vi vender ryggen til SIAN for å vise at rasisme ikke hører hjemme på våre torg og gater i Halden. Halden er en rasismefri kommune.