Gå til sidens hovedinnhold

Rødhette og Ulven (Alf)

Artikkelen er over 1 år gammel

I disse valgkamptider er igjen Alf Ulven ute og forteller Aremarks innbyggere nye eventyr.

FRITT ORD Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Der forteller han Aremarks innbyggere at en ordfører i Aremark har en lønn som er nesten tre ganger så stor som gjennomsnittsinntekten i kommunen, men han bruker helt fei tall i sitt regnestykke.

Det tallet som Ulven bruker i sitt innlegg som gjennomsnittsinntekt, er brutto inntekt, minus minstefradrag, renter, reiseutgifter, tap aksjer, fagforeningskontingent osv.

I følge som kommuneprofilen (tall fra SSB) var netto gjennomsnittsinntekt Aremark i 2017 på 408.100 kroner pr. innbygger over 17 år.

Så det å påstå at ordfører lønnen i Aremark er nesten tre ganger så høy som netto gjennomsnittsinntekten, dette blir som å sammenligne epler og pærer!

Ulven mener hardnakket at det ikke er brukt for en ordfører på heltid i kommunen, da oppfordrer jeg Ulven til å lese Kommunesektorens organisasjon (KS) sin håndbok for ordfører, der vill han finne en ordførers ansvar og plikter og de oppgaver en ordfører skal utføre, så kanskje han innser hva en ordfører skal fylle dagen med.

For å nevne noe, så er man ordfører 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Det er viktig at ordføreren er tilstede på møter og er tilstede blant andre ordførerkolleger hvor mye nyttig informasjon utveksles og kommer innbyggerne i Aremark til gode. Dette har ikke vært bra de siste 4 årene, og slik kan det ikke fortsette.

Ordføreren er ordfører for hele bygda og må være tilgjengelig for innbyggerne enten de tar kontakt med ordføreren via sosiale medier, per e-post, gjennom telefonen, møter opp på kontoret, eller ved at ordføreren reiser på besøk.
Ordførerens dialog med lokalsamfunnet er et viktig element for å styrke interessen og forståelsen for det som skjer i lokalpolitikken.

De fleste liker å bli tatt på alvor og lyttet til, selv om de ikke alltid kan få det som en selv ønsker.

Ordførerjobben er mye mer enn næring- og boligutbygging, slik Ulven påstår.

Ulven sier ikke noe om hvor mye han mener en ordfører skal ha i lønn, eller hvor mye denne skal jobbe, jeg går ut ifra at også han skal ta ut lønn som ordfører.

Jeg oppfordrer Ulven til å fortelle innbyggerne i Aremark, hvor mye han har tenkt å ta ut i lønn, og hvor mye han skal jobbe som ordfører og hvilke oppgaver han vil prioritere vekk.

Tilslutt vil jeg spørre Ulven om han mener at lokalpolitikk bare skal kunne utøves av de som har økonomi til det, trygdede eller pensjonister ?

Ulven mener at vi må få fart på Aremark, det mente han også i kommunevalget i 2015, hvorfor har han ikke klart det på 4 år ?
Høyre har tross alt sittet i posisjon, med Ulven som varaordfører i disse årene.

Det er dere velgere som bestemmer, godt valg!

Kommentarer til denne saken