Fylkesmannen: – Skuta er snudd i Halden

HARDT ARBEID: Fylkesmann Anne Enger sier det fortsatt gjenstår mye hardt arbeid for å gjenopprette Haldens økonomiske handlefrihet, men ser positivt på at er utført tiltak som har bidratt til å bedre drifta.

HARDT ARBEID: Fylkesmann Anne Enger sier det fortsatt gjenstår mye hardt arbeid for å gjenopprette Haldens økonomiske handlefrihet, men ser positivt på at er utført tiltak som har bidratt til å bedre drifta.

Artikkelen er over 5 år gammel

Fylkesmann Anne Enger skryter av Halden i forbindelse med budsjettet som nylig ble godkjent.

DEL

Anne Enger presiserer at hun ikke har sett regnskapet foreløpig, og derfor uttaler seg på bakgrunn av budsjettet.

– Det jeg kan si er at Fylkesmannen har godkjent budsjettet, men samtidig gitt uttrykk for at det fortsatt må til en krevende omstilling, sier hun.
 

Fortjener honnør

Fylkesmannen er imidlertid tydelig på at hun mener det går den rette veien. Fordi Halden er på ROBEK-lista er Fylkesmannen pålagt å følge opp kommunen.

– Jeg fulgte kommunestyrets arbeid i våres og litt utover høsten. Jeg synes man nå må kunne glede seg over at skuta er snudd, sier Anne Enger til HA.

Hun legger likevel ikke skjul på at situasjonen fortsatt er krevende.

– Det er mye hardt arbeid som gjenstår og jeg synes de som står midt oppe i det fortjener honnør. Både de i kommunen og menneskene «på gulvet» uttaler Enger.
 

Drev uforsvarlig fra 2007

Fylkesmannen kommenterer budsjettet i et seks sider langt brev til kommunen, og her kritiseres den tidligere drifta.

"Regnskapsresultatene viser at nivået på drifta sett i forhold til driftsinntektene har vært på et uforsvarlig høyt nivå hele perioden fra 2007» heter det blant annet.

Det presiseres videre at kommunens finansielle stilling fortsatt er såpass alvorlig at det er helt avgjørende og viktig at det legges opp til en tett budsjettoppfølging for å oppnå resultat i tråd med budsjettet for 2015.

Vil ha jevnlige rapporter

Fylkesmannen pålegger Halden å rapporterer jevnlig til fylkeskommunen. Administrasjonen skal rapporterer månedlig og tertialvis til kommunestyret.

Fylkesmannen ber om å få oversendt disse rapportene samtidig med kommunestyret. Økonomiplan for 2016–2019 bes også oversendt så fort den er vedtatt.

I brevet skriver også fylkesmannen: «Det er positivt at det er innført vesentlige innsparingstiltak for å oppnå en forsvarlig driftsbalanse. Det er viktig at arbeidet med å styrke handlefriheten gis høy prioritet også i 2015.»
 

Kun lønnsomme investeringer

Men dersom man tror at dette gjør at kommunen får det enklere må man nok tro om igjen.

Handlefriheten vil fortsatt være begrenset. «Investeringer bør være begrenset til selvkostområder eller regnes som økonomisk lønnsomme.

Utenom dette vurderer vi det slik at bare mindre svært nødvendige investeringer kan aksepteres».

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags