– Vi har brukbar kontroll med utgiftene

BRUKBAR KONTROLL:- Vi har brukbar kontroll på utgiftene, spesielt på lønn, sier kommunalsjef Roar Vevelstad.

BRUKBAR KONTROLL:- Vi har brukbar kontroll på utgiftene, spesielt på lønn, sier kommunalsjef Roar Vevelstad. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Revisor sa ja. Nå er det opp til kommunestyret å godkjenne Halden kommunes regnskap for 2014.

DEL

Revisjonen hadde få merknader til regnskapet, som dermed blir gjort opp med et overskudd på nær 3,3 millioner kroner.

Da er også tatt høyde for å betale 9,4 millioner kroner av det akkumulerte underskuddet.

Mer til vikarer

  • Regnskapet viser kommunen i fjor brukte 17,6 millioner på kjøp av ekstern arbeidskraft, det vil si fra vikarbyråer.
  • Det er 6,7 millioner mer enn det var budsjettert med.
  • I tillegg brukte kommunen rundt fem millioner mer til konsulenter, juridisk bistand og konsulent/artisthonorarer.
  • Samlet brukte kommunen 29,1 millioner kroner til dette i fjor. Det er drøyt 14 millioner over budsjett.

Nedgang fra 2015

– Økningen i utgiftene til ekstern arbeidskraft skyldes for det meste økt behov for ekstrahjelp i helgene, men det er grunn til å understreke at det totalt er en nedgang på disse postene fra 2013, sier økonomisjef Roar Vevelstad.

Da brukte Halden kommune nær 31 millioner til disse tjenestene.

Eksterne tjenester

En post som har økt er samleposten «kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon».

Den økte med 33 millioner kroner.

– Dette er tjenester vi kjøpt i flere år, og vi har driftsavtaler som omfatter bl.a. avlastning, renovasjon og ikke minst de private barnehagene. Bare den siste posten ligger på rundt 144 millioner, sier Vevelstad.

Brukbar kontroll

Han mener Halden kommune nå begynner å få brukbar kontroll med utgiftssiden.

– Særlig gjelder det lønnskostnadene. Sett i forhold til de store avvikene vi har hatt tidligere år, dreier det samlet sett seg ikke om store avvik i 2014.

Vi har fortsatt et stykke vei å gå, men vi føler likevel at vi begynner å få brukbar kontroll, sier Roar Vevelstad.

Hos kontrollutvalget

Regnskapet skal til endelig godkjenning i kommunestyret torsdag, etter at formannskapet først får anledning til å si sin mening.

Mandag behandlet for øvrig kontrollutvalget regnskapet, og de innstiller på at kommunestyret tar regnskapet til etterretning.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags