Visste ingenting om millionsprekken

OVERRASKET: Roar Lund ble veldig overrasket over budsjettsprekken på 7, 5 millioner kroner.

OVERRASKET: Roar Lund ble veldig overrasket over budsjettsprekken på 7, 5 millioner kroner.

Artikkelen er over 2 år gammel

Leder for hovedutvalg for undervisning og oppvekst, Roar Lund (H), var ikke forberedt på millionsprekken som ble avslørt på torsdagens møte i formannskapet.

DEL

Rådmann Roar Vevelstad informerte i forbindelse med gjennomgangen av økonomirapporten om en sprekk på 7,5 millioner kroner bare i januar. Samtidig var det et mindreforbruk innenfor barnevernet på tre millioner, som betyr at sprekken innenfor undervisning egentlig er enda større.

Veldig overrasket

– Dette overrasket oss veldig. Jeg visste ingenting om dette før jeg fikk se sakspapirene til formannskapet, kommenterer Roar Lund.

Det ble stilt en rekke spørsmål til rådmannen.

Sakspapirene viser blant annet at det er en sprekk på lønn, som alene utgjør 7,5 millioner kroner, hvorav over 5,2 millioner utgjør fast lønn. Resten dreier seg om vikarlønn i forbindelse med svangerskapspermisjon, som vil bli refusert.

Utvalgsleder Lund forventer både bedre og flere svar fra rådmannen i kommunestyret og i neste utvalgsmøte i hovedutvalg for undervisning og oppvekst.

– Til kommunestyremøtet 22. mars bør tallene for februar også være klare, sier Lund.

– Nå har vi hatt sunn og god drift i flere år. Det kan ikke være sånn at vi bruker fondsmidler allerede i januar. Spørsmålet er jo hva som skjer med februar og mars, kommenterer han.

Flere barnehagebarn

IKKE I BUDSJETTET: Roar Lund er bekymret over at han ikke finner Kongevein skole i budsjettet.

IKKE I BUDSJETTET: Roar Lund er bekymret over at han ikke finner Kongevein skole i budsjettet. Foto:

 

Han mener det kan være flere årsaker til lønnssprekken. Det kan blant annet dreie seg om barnehagene.

– Vi har hatt ledige barnehageplasser, men det er nå flere enn estimert som har barnehageplass. Det ser også ut til at det er flere som søker seg til de private barnehagene kontra de kommunale. Vi jobber nå med å se på hele barnehagestrukturen, forteller Lund.

Han er også overrasket over at det er et overskudd i barnevernet.

– Det er gledelig, men det er noe vi ikke har sett før. Jeg håper det ikke er en feilbudsjettering, sier han.

Mangler penger til den nye skolen?

Det er enda en ting han undrer seg over i budsjettet, og det er at han ikke finner midler til den nye Kongeveien skole.

– Den skal være operativ fra oktober. Budsjettet til Idd skole er redusert, mens Folkevang ligger på det samme. Med oppstart av den nye skolen burde jo en fjerdedel av budsjettet vært satt av til Kongeveien skole. Jeg er bekymret over at jeg ikke ser Kongeveien noe sted, sier han.

Det knytter seg altså både bekymring og mange spørsmål til undervisning og oppvekst i begynnelsen av 2018.

– Vi må ha en lang og skikkelig gjennomgang. Vi må komme til bunns i årsakene til dette underskuddet og rådmannen må svare inngående i neste kommunestyremøte, avslutter en litt bekymret Roar Lund.

Kommunalsjef for undervisning og oppvekst, Else-Grethe Mathisen er sykemeldt og Lill Stende fungerer i henens sted.

– Jeg har egentlig ikke noe mer informasjon enn det rådmannen ga i formannskapet. Det stemmer at vi har et overforbruk på fastlønn, men vi skal ikke ha flere faste stillinger inn. Vi jobber for fullt med å finne ut av dette. Det er tidlig på året og vi jobber for at vi skal nå budsjettet ved utgangen av året, sier hun.

Artikkeltags