Tårnet ville ikke ha blitt bygget hvis det ikke var for velviljen og hjelp fra familien Strand og tillatelse samt penger fra tidligere Fylkesmannen i Østfold. Tårnet står helt i vannkanten rett ved sivgarden av takrør der fugler både finner mat, gjemmer seg og bygger reir. Sivspurv, rørsanger og myrsanger er blant disse.

Tidligere beitemark rett ved, og en rekke med gamle løvtrær gjør området interessante for mange typer fugler, som både hekker, finner mat og er på gjennomreise vår og høst. Stær har de seneste år vært i markant nedgang. I år takket være flere nye fuglekasser som ble satt opp, hekket 11 par stær som brakte fram 46 unger som ble ringmerket.

I år har det vært hekking av minst 3 arter rovfugler rundt Rokkevann. I fjor vår ble det satt opp fiskeørnplatting på halvøya vis-à-vis fugletårnet. Fiskeørna slo seg til på reiret ganske umiddelbart, så både i fjor og i år har det vært vellykket hekking. Sivhauk er en nykommer fra sørligere strøk, og har hatt vellykket hekking med to unger i år. En annen sjeldenhet, lerkefalk synes å ha fast tilhold ved vannet og må hekke i nærheten. Alle tre arter er å se ved Rokkevannet nå.

De siste ti år, siden 2012 har en entusiastisk lærer fra Sarpsborg Knut Andre Trondsen, og med hjelp av lokale fugletittere drevet ringmerking på sensommer og høst, har merket over 13 tusen fugler. Han setter opp mistnett som fanger fugler som flyr på og faller ned i «lommer» der de kjapt blir hentet ut. Fuglene blir artsbestemt og eventuelt hvilket kjønn, satt på tilpasset ring og nøye registrert, før de raskt blir sluppet fri igjen. Ringene leveres fra og dataene blir sendt til ringmerkingssentralen i Norge som er Stavanger Museum.

Førstkommende søndag 4. september arrangerer Birdlife Halden lokallag ringmerkingsdag ved Rokkevann.

Alle som er interessert i å se hvordan ringmerkingen foregår, og høre mer om fuglelivet ved Rokkevann er velkommen til å delta. Ta med deg mat og drikke og bruk dagen ved fugletårnet. Veien er skiltet fra parkeringen ved Rokke kirke.