Åpent brev til Politimesteren i Øst Politidistrikt:

Gamle Svinesundbroen er åpen for grensependlere og de med viktige samfunnsnyttige roller. Som beboere på norsk side av grensen, og tidvis grensependlere, må vi siden grensekontrollen startet i mars 2020, passere grensekontrollen flere ganger daglig. Det finnes ca. 40 personer samt 8 næringsdrivende/bedrifter som sogner til norsk side, som må passere igjennom grensekontrollen til og fra arbeid/skole, samt besøkende kunder til disse. Ingen av disse har noe i en grensekontroll å gjøre. I tillegg kommer jo disse som skal kontrolleres, nemlig grensependlerne. Kontrollposten er rigget slik at de som skal kontrollere ikke har kontroll på grensen, men håndterer de som passerer igjennom på en tilfeldig måte. Hvorfor, undrer vi oss. Ifølge de som kontrollerer finnes det ikke entydige fellesrutiner for hvordan denne kontrollen skal foregå. I de første månedene av grensekontrollen følte mange av oss på hvordan vi ble håndtert. Jeg har følt meg trakassert når Politiet ikke har trodd på hvor jeg kommer fra, og det har blitt stilt spørsmål som overhodet ikke er relevante siden de ikke uten videre har akseptert at vi ikke har passert grensen. Hver gang det har vært endringer i reglene har det blitt lange ventetider. Det virker som at årsaken til lange ventetider etc. kunne vært unngått om Politiet hadde gjort noen vurderinger på forhånd om hvordan de skal håndtere kontrollen på en smidig måte. Jeg vil sitere en kjøpmann da det i januar ble kaos på den nye Svinesundbroen ‘’Når det blir kø i kassene, åpner vi bare en kasse til’’. Når nå alle fra grønne områder kan komme til Norge, oppstår det nye problemstillinger som må løses. Med lange køer på E6 loser GPS’n i bilen dem over den gamle broen. Her blir de møtt med ett skilt på norsk side om at grensen er stengt, men det finnes begrensede muligheter for disse å snu siden Politiet har sperret snumulighetene etter skiltet. Det resulterer i at alle loses igjennom grensekontrollen. Dette hadde vært løst med at det før siste rundkjøring i Sverige hadde vært montert ett tilsvarende skilt. Det finnes opplysningsskilt om grensepassering allerede, så med god planlegging hadde nok svenske myndigheter akseptert dette.

Noen eksempler fra hverdagen vår:

· Tidvis lange ventetider. En del ubehagelige og irrelevante spørsmål.

· Enkelte besøkende og kunder velger ikke å komme, fordi kontrollen oppleves ubehagelig og til tider tidkrevende.

· De som bringer varer vil ikke levere på adressen, men dette må hentes i Svingenparken.

· Kunder blitt bedt om å vise kvittering om de har vært hos dem som driver næringsvirksomhet.

· Her om dagen var det ifølge Politiet 17 blålysutrykninger på Rørbekkveien, siden alle ikke vender tilbake til Sverige. Dette er en smal privat grusvei med beboere med mindre barn. Politibilene snur på gårdsplasser etc. siden de ikke er lokalkjente. Hadde de som er ansvarlige for kontrollen satt seg ned og laget en rutine, kunne kanskje Politiet kjørt uten blålys i rolig tempo på hovedveien og hentet opp kjøretøyene i andre enden av Rørbekkveien. Da hadde sikkerheten for beboere, og de i utrykningskjøretøyene, vært i varetatt. Vi ønsker ikke flere utrykningskjøretøy i grøften, enn de som havnet der tidligere.

· En av de nærmeste beboerne var ute og gikk tur med hunden i mørket med hodelykt. Ett flertall Politibetjenter dukket opp fordi de trodde at han har krysset grensen ulovlig. Dette var ingen hyggelig opplevelse for vedkommende.

Det er å forvente at denne grensekontrollen kommer til å pågå fremover, og det forventes at det tas grep umiddelbart. Enkelt forslag: Utvid veien mellom broen og avkjøringen til Rørbekkveien, og flytt grensekontrollen hit. Da vil Politiet kunne utføre det mandat som de har, nemlig å bedrive grensekontroll. Dette leserinnlegget er også å anse som en klage på Politiets håndtering, siden det går på sikkerheten løs.

Etter 16 måneder med passeringer i denne grensekontrollen, og hvordan denne har vært håndtert, er det dessverre slik at respekten for Politiet arbeide er betydelig svekket. Det er viktig at denne tilliten gjenopprettes.