Det er ikke spesielt vanskelig å forstå at Tistedalen-samfunnet nå ønsker seg at en fastlege skal etablere seg hos dem. Etter at Fredrik B. Knutsen (70) pensjonerte seg, må hans 1.300 pasienter finne seg ny fastlege. Da må de dra til byen – sju minutter unna.

Ikke akkurat noen avskrekkende distanse, og vi minner om at Tistedal har vært en del av Halden kommune siden 1967. Det handler mer om å gjøre livet enklere for folk. Spesielt for de eldre, som har mest bruk for fastlegen sin. Men ikke minst handler det om Tistedalens sterke ønske om å overleve som lokalsamfunn.

Dette ønsket har fått mange skudd for baugen de siste årene. Den ene tjenesten etter den andre har forsvunnet. Det samme har butikkene. Sentraliseringen kan oppleves som nådeløs, og det tærer selvsagt på identitets-, tilhørighets- og patriotismefølelsen.

Sånn sett er det bra for tistdælingene å oppleve at flere politikere, anført av dere egen Per Kristian Dahl (Pp), står opp for dem og kjemper for at Halden kommune skal styre en fastlegehjemmel nettopp til Tistedal.

Nå viser det seg at dette ikke er så enkelt som Dahl, andre politikere og ikke minst befolkningen selv ønsker seg. Fastleger er selvstendig næringsdrivende, og en kommune har ikke myndighet til å detaljstyre en etablering direkte til et gitt geografisk område, ifølge direktør for helse- og mestring i Halden kommune, Veronica Aam. Det er med andre ord opp til en ny fastlege selv å etablere seg der en finner det for godt. Det er dårlig nytt for alle dem som ønsker seg en egen lege i lokalsamfunnet sitt.

Kommunens forslag om å legge fram en «Helhetlig plan for organisering av legetjenester i Halden kommune» i løpet av 2021, framstår som et solid lass med sand – til sandpåstrøingen. En slik plan kan vi vanskelig se for oss vil gjøre det lettere å få en selvstendig næringsdrivende fastlege til å etablere seg i Tistedal. Vi har større tro på at tistdælingene selv bruker nettverk og kontakter og forsøker å påvirke en fastlege til å ville satse nettopp på dem. Det er ikke mye drahjelp å få fra Halden kommune.

Lokalsamfunn er ikke hva de en gang var. Det sentraliserte moderne samfunnet vi har i 2020 gjør at pengemakta rår i stadig sterkere grad. Det er en bitter pille å svelge. Særlig for de mest ihuga eldre lokalpatriotene i for eksempel Tistedal.

Vi tror også at Høyres Elin Lexanders manglende forståelse for tistdælingenes ønsker og behov blir lagt merke til i lokalsamfunnet de selv betegner som et reservat.

De får mer og mer rett.