Helt siden det nye senteret på Bergheim ble åpnet, har jeg tatt opp de forholdene som ikke er bra på senteret. Det gjelder i særlig grad bemanningssituasjonen og matserveringen. Både i leserinnlegg i HA, som hadde overskriften «Kakestykket som forsvant», og i en forespørsel til tidligere ordfører i kommunestyret har jeg spurt om hvorfor det er slike tilstander ved Bergheim.

Det ble da gitt et svar fra kommunalsjefen i kommunestyret som bare var trist å høre på. At kake til kaffen og desserten ble borte, hadde med at det skulle bli gitt «sunnere» mat ved senteret. De som hadde det politiske ansvaret i kommunen da jeg tok opp denne saken, bare henviste til at dette var administrasjonens ansvar. Hvorfor er det slike tilstander innenfor eldreomsorgen i kommunen når det gjelder matserveringen, noe som beboerne opplever som høydepunktet på dagen?

Hvorfor er det så lav bemanning innenfor eldreomsorgen slik at de ansatte risikerer å slite seg fullstendig ut? Svaret er enkelt. De økonomiske rammene er altfor små. Det har ikke vært et område som har vært politisk prioritert når det gjelder selve driften av denne sektoren. Det er også riktig at det blir mindre økonomiske midler til dette området i 2020. Det fremgår av den økonomiske planen som det tidligere kommunestyret har vedtatt. Det trengs minst 26 millioner mer til driften i 2020 bare for å dekke lønns- og prisstigningen. Det ligger ikke inne et slikt beløp.

Les også

Er nye Bergheim en verdig avslutning på et langt liv?

Det nye politiske flertallet som nå har overtatt styringen av kommunen, kommer med sitt budsjettforslag som skal vedtas i desember. Den samarbeidsavtalen som de har vedtatt som grunnlag for sitt politiske arbeid, peker nå helt klart i den retningen at her blir det mer penger til dette området i tiden som kommer.

Forøvrig så kjenner jeg meget godt til forholdene på Bergheim i kraft av at jeg daglig er der på besøk, da min ektefelle også har plass der.