Fagforbundet reagerer sterkt på at Halden kommune inngår nye avtaler om renholdet i kommunen uten å kreve at samtlige renholdere får bli med over i de nye virksomhetene (virksomhetsoverdragelse).

Halden kommunen setter ikke bare renholdet ut på anbud, men de setter også mennesker ut på anbud.

En av Fagforbundets viktigste saker er at vi skal bidra til å skape trygge arbeidsplasser. Noe disse renholderne ikke får da de er prisgitt de firmaene som til enhver tid får anbudet.

 

Halden kommune bør være sitt ansvar bevisst da disse arbeidstakerne kan risikere å miste jobbene sine hvert fjerde år. Dette er ikke et forutsigbart arbeidsliv, og disse 26 menneskene er mennesker med familier som er avhengig av jobbene sine på lik linje med befolkningen ellers i Halden kommune.

Fagforbundet mener at kommunen har et moralsk ansvar ovenfor renholderne. Er kommunen bekvem med å sende disse ut i arbeidsledighet?

Fagforbundet mener det erpå tide å ta tilbake renholdet i kommunal regi. Alle mennesker trenger forutsigbar arbeidssituasjon og ryddige lønns- og pensjonsforhold. Renholdere er ikke noe unntak.

Skolekjøkkenet på Strupe åpnet igjen