Arnstein Arneberg-prisen er Østfold Arkitektforenings pris for fremragende arkitektur. Prisen ble innstiftet i 2008 og deles ut hvert år.

I begrunnelsen så står selve prosjektet, som rommer 354 studenter, beskrevet.

«De fire blokkene ligger i vifteformasjon rundt en eksisterende skogkledd kolle, og skjermer et felles uterom med grillplass, som også er ankomststedet for gående fra campus. Blokkene er bygget i bærende massivtre, fundamentert på fjell med plasstøpte betongkonstruksjoner. Prosjektet er bygget etter passivhusstandard, og med full universell tilgjengelighet, inkludert til uterommene. Prosjektet omfatter også fasaderehabilitering av to mindre, eksisterende 1,5 etasjes hybelhus på tomten, som rammer inn fellesplassen» står det blant annet i begrunnelsen.

De skriver også at den utvendige fargebruken er livlig uten å virke påtrengende. Innendørs trekker de fram bruken av massivtre og et svært lite institusjonspreget interiør, samt oversiktlige og praktiske fellesrom.

Inne på selve hyblene så trekkes de store vinduene fram som noe som bidrar til å gi de små hyblene en kvalitet som ofte ikke prioriteres i boligprosjekter.

«Prosjektet har et tydelig og gjennomført hovedgrep, og en liketil og ukunstlet variasjon ut fra det naturlige konstruktive og materialmessige utgangspunktet.» avslutter juryen, som har bestått av Ingerid Helsing Almaas, Amund Gulden og Leif D. Houck.