Koronapandemien satte hele verden på pause. Statens vegvesen var ikke noe unntak, og en liten periode måtte også de stenge helt ned. Dette førte naturligvis til at det oppstod lange køer for de som skulle ha oppkjøring.

Emma Norman (18) måtte vente flere måneder før hun fikk oppkjøring. Hun fylte 18 år i starten av januar, men fikk ikke time før onsdag 30. mars.

– Det er utrolig leit. Flere av vennene mine har også måtte vente en stund, og det er jo ekstra trist for dem som bor langt unna skole og fritidsaktiviteter. Jeg bor sentralt, men det er likevel kjipt – for det å få lappen var virkelig noe jeg hadde sett frem til.

Overrasket over ventetiden

Emma var klar over at det var lang kø, men ble overrasket over at det var såpass lang ventetid.

– Trafikkskolen min fortalte meg i slutten av oktober i fjor at det var cirka 16-20 ukers ventetid på oppkjøring. Derfor kjappet jeg meg med å ta teorien, slik at jeg kunne komme inn i køen. Dette var altså to måneder før jeg fylte 18 år. Etter dette fikk jeg i tillegg problemer med utgått vandel, som førte til enda lengre ventetid for min del.

Flere studenter fikk bedre råd

Siw Bankerud, kontorleder i Statens Vegvesen Øst, sier at grunnen til de lange køene hovedsakelig var på bakgrunn av at de i aldersgruppen 19-23, ønsket å ta lappen.

– Under koronapandemien var det mange studenter som flyttet hjem igjen. De fikk da både tid og råd til å ta lappen.

Men det er også andre faktorer som spilte inn. Mange ønsket for eksempel å ha mulighet til å kjøre selv, fordi regjeringen oppfordret til å ta minst mulig kollektiv transport under pandemien. Det var også en økning hos de som tar førerkort for motorsykkel, dette på bakgrunn av at vi de siste to årene har fått en oppfordring til å velge norgesferie fremfor å dra til utlandet.

– Etterspørselen etter sertifikat økte med hele 12 prosent da korona pandemien kom. Dette medførte at vi avviklet 10 prosent flere førerprøver enn det vi tidligere har gjort, sier hun.

For å løse problemet med de lange køene hadde de til tider lengre arbeidsdager, i tillegg brukte de også ofte lørdager for å hente seg inn igjen.

Løsner opp igjen

Nå har køen begynt å løsne opp. Bankerud tror det er fordi folk etter hvert har begynt å flytte hjem til studiene og storbyene. Da øker igjen kollektivtrafikken, og mange har ikke lengre bruk for å ta lappen.

– Dersom man er tidlig ute med kjøretimer og planlegger godt, er det nå mulig å få oppkjøring rundt 18-årsdagen.