I dag torsdag har Halden kommune fått skriftlig beskjed fra Helsedirektoratet om at koronatestsentrene ved veioverganger skal opprettholde driften inntil videre, skriver kommunen på sine hjemmesider.

Det var så sent som 16. oktober at det ble vedtatt å legge ned testsenteret på Svinesund og ved andre grenseoverganger. Som følge av smitteutviklingen de siste ukene har nasjonale myndigheter nå ombestemt seg.

- Tok nasjonalt ansvar

«På bakgrunn av smittesituasjon i Norge og Europa med påfølgende beslutninger fra regjeringen er det bestemt at beslutningen om å avvikle finansieringen av koronatestsentrene ved veioverganger skal reverseres. Beslutningen om stengning var basert på andre premisser enn de vi har nå. Helsedirektoratet kommer tilbake med detaljer rundt videre organisering av tilbudet, inntil videre kontinueres driften som i dag,» skriver Helsedirektoratet i en epost til Halden kommune torsdag.

Halden kommune har ikke fått ytterligere opplysninger ennå, men kan bekrefte at testsenteret på Svinesund vil holde åpent i tråd med Helsedirektoratets ønske inntil videre.

- Halden kommune tok nasjonalt ansvar da vi på svært kort tid etablerte koronatesting på grensen tidligere i år. Våre dyktige ansatte har gjort en viktig jobb for Norge. Vi var innstilt på å legge ned og har varslet våre ansatte om dette. Når situasjonen nå krever fortatt drift, vil vi selvsagt drive videre på Svinesund, sier kommunedirektør Roar Vevelstad.

Krevende for ansatte

Halden kommune ansatte egne folk for å utføre testingen på Svinesund. Som følge av tidligere vedtak om å legge ned, har de allerede fått oppsigelser.

- Vi har stor respekt for våre ansatte som har gjort en god jobb på Svinesund og som stilte opp på kort varsel da samfunnet trengte det. Nå har de opplevd å få varsel om oppsigelse og kontrabeskjed om videre drift i løpet av få uker.

- Vi ønsker å kunne tilby større forutsigbarhet til våre ansatte. Derfor har vi meldt videre til nasjonale myndigheter at det er viktig å forsøke å gi våre ansatte mer forutsigbarhet også i en uforutsigbar tid, sier Vevelstad.

Ordfører Anne-Kari Holm forteller til Halden Arbeiderblad at hun er svært glad for regjeringens beslutning.

– Vi ser at med økt behov for smittevernskontroll så har testsenteret på Svinesund en stor betydning for å begrense smitten fra personer som har vært i utlandet og fra arbeidsreisende.

– Hva tenker du om at de ansatte først har fått beskjed om at de ikke trengs, før de nå får beskjed om at det er et behov for dem likevel:

– Jeg håper de gleder seg over at de nå fortsatt har en jobb. Det må være forståelse for at det er vanskelig å forutse hvordan smitten utvikler seg, sier ordføreren til HA.


Økende smittetall

Beslutningen om å videreføre testsenteret på Svinesund, kommer i etterkant av en periode med økende positive tester på grensen. Det var lenge relativt lave smittetall som har blitt avdekket på Svinesund, men de siste par ukene har tallene økt vesentlig.

I mange uker var det beskjedne 0-5 positive tester i uka ved Svinesund. For to uker siden (uke 43) ble det avdekket 9 positive tester. I forrige uke (uke 44) hadde 19 av de som ble testet koronasmitte. Den uken ble det gjennomført 1375 koronatester ved teststasjonen på Svinesund,skriver kommunen på hjemmesiden.