(Sarpsborg Arbeiderblad): Høysikkerhetsfengselet som ligger ved Kiwi i Sarpsborg er nå stengt på grunn av brannfare.

Avdeling i Sarpsborg har vært midlertidig stengt siden september i år, som følge av at tilstandsvurdering og brannverntilsyn konkluderte med at det ikke var forsvarlig å opprettholde fengselsdriften.

– Regjeringen har nå besluttet at fengselet skal stenges permanent. De ansatte ved fengselet har fått tilbud om nytt arbeidssted, melder regjeringen i en pressemelding.

Halden fengsel, Sarpsborg avdeling er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå med plass til 25 innsatte. Dagens utforming og begrensninger gjør det vanskelig å gi de innsatte innhold og aktivitetstilbud i samsvar med kravene til moderne fengselsdrift, selv om brannavvik og vedlikeholdsetterslep blir fulgt opp.

Satser på Ravneberget

– Regjeringen ønsker å forbedre soningsforholdene for kvinnelige innsatte ved Ravneberget fengsel i Sarpsborg, og departementet har derfor bedt Kriminalomsorgsdirektoratet om å fortsette dialogen med Sarpsborg kommune, melder Regjeringen.

Dette innebærer blant annet avvikling av dagens firesengsrom.

Ravneberget fengsel har 40 kvinneplasser på lavere sikkerhetsnivå, med en egen rusmestringsenhet.

– Dette er trist

Ordfører Sindre Martinsen-Evje var ikke kjent med pressemeldingen da SA tar kontakt.

– Nei, det var ukjent for meg. Nå har jeg ikke fått satt meg inn i meldingen som har kommet, men umiddelbart høres det ut som en god og en dårlig nyhet. At det satses på Ravneberget er vi glade for, men vi hadde også et håp om fortsatt drift ved Sarpsborg fengsel. At de velger å stenge det permanent er trist, sier han.

Tillitsvalgt og nestleder i fagforeningen i Halden fengsel, Klaus Lintho, er ikke spesielt imponert over at meldingen kommer via pressen.

– Dessverre er dette noe vi har opplevd før. At slike beskjeder kommer gjennom pressemeldinger og pressen liker vi dårlig. Å legge ned Sarpsborg fengsel er en stor og betydelig beslutning som rammer mange, og veien fram til denne beslutningen burde vi vært mer involvert i, sier Lintho som selv startet sin karriere som fengselsbetjent nettopp i Sarpsborg fengsel.

– Sarpsborg fengsel har vært en kjempegod arbeidsplass, og ikke minst er dette et fengsel som innsatte og foresatte har satt pris på. Nei, dette er bare trist, sier Lintho.

Julegave

Også for de involverte ansatte var denne pressemeldingen todelt. For de som aldri skal komme tilbake på jobb i Sarpsborg fengsel er det en trist dag, mens for de som jobber ved Ravneberget er dette en merkedag.

– Vi kan faktisk slå oss litt på brystet nå. Dette har vi kjempet for lenge og endelig får vi gjennomslag for at det skal satses på Ravneberget. Kvinners soningsforhold har vært en skam lenge. Å fjerne firemannsrom skulle vært gjort for lenge siden. Dette var en godt timet julegave, avslutter Klaus Lintho som neppe har sagt siste ord om verken Sarpsborg fengsel eller Ravneberget.