Refleksjoner litt sånn på grensen

Sara Kristina Langbråten (R)

Sara Kristina Langbråten (R) Foto:

Av

Sara Langbråten (R) svarer i dette innlegget på Lena M.W. Kristiansen sin ytring «Reaksjoner sånn litt på grensen».

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Takk for refleksjoner om Allsang debatten. I disse noe surrealistiske tider kan debatten forekomme som litt triviell, men jeg håper virkelig at vi om ikke lenge kan gå tilbake til hverdagen igjen.

Ønsker derfor å svare på innspillene dine.

Bare for å presisere; Rødt er IKKE imot Allsang som et arrangement. Det vi setter spørsmålstegn ved, er hvorvidt det er riktig at det offentlige skal betale for et produkt som vi gjerne blant annet skulle sett markedsførte byen vår MER enn bare innseilingen til byen og festningen.

Avtalen som er til behandling (altså mellom kommunen og Allsang på Grensen AS) sier noe om hva Halden kommune kjøper, nemlig markedsføring.

Ser vi kun på disse tallene har du helt rett når du skriver man ikke trenger å være et matematisk geni for å se at Halden kommune tilsynelatende får mye mer tilbake enn de betaler.

  • TV 2 tilbyr Halden kommune en pakke som har en verdi på om lag 7,2 millioner kroner.
  • Halden kommune kjøper TV-bilder fra Halden på hovedkanalen TV2 i prime time (kl. 19 – 22) med minimum sju program per år.
  • Verdi i 2020: 8 programmer a kr 850.000.- Samlet verdi kr 6.800.000.
  • Halden kommune får minimum 4 sider i Allsang-programmet. Verdi: kr 80.000.-
  • Halden kommune er synlig på trykte medier, plakater, app, hjemmesider og andre steder det vil være naturlig å profilere kommunen. Verdi: kr 250.000.-

Og denne pakken får Halden kommune til svært rabattert pris. Altså 3 millioner årlig.

Rødt kan ikke vurdere ringvirkningseffekten eller markedsføringseffekten av dette, men det er naturlig å spørre seg om; har det den markedsføringseffekten det hevdes å ha?

Jeg håper og tror at du etter 5 år som haldenser har fått med deg mye annet av det den fine byen vår har å by på?

Er det for eksempel andre ting enn Allsang på Grensen og deler av Fredriksten festning som i tillegg kunne markedsføres i beste sendetid? Hva med Nord-Europas høyeste sluser? Haldenvassdragets fantastiske natur? Hva med den mangfoldige kultur-, militære- og industrihistorien som Halden er alene om å ha, i Norge? Kunne Halden kommune stille krav om at dette også markedsføres i prime time TV tid i reklamepausene?

Dette ville sannsynlig medført til økt turisme og derigjennom gitt næringene i Halden en mulighet til å faktisk selge sine produkter til faktiske mennesker som kommer hit fordi markedsføringen er god.

Det nødvendig at politikere får best mulig beslutningsgrunnlag når det skal brukes mange millioner kroner på et arrangement. Når vi som politikere ikke finner saksutredningen godt nok dokumentert, er det viktig og riktig å stille spørsmål nettopp for å få den nødvendige faktabaserte informasjonen.

Verdivurderingen av arrangementet og den regionale verdiskapningen fra 2015 som brukes som dokumentasjon i saken, er basert på arrangørens estimater. Det vil si; hvis antall betalende deltakere på Allsang på Grensen overnatter og benytter de øvrige tilbudene i byen per innspillingsdag utover å bare delta på innspillingen av programmet, kan og vil dette gi effekt for lokalt og regionalt næringsliv. Det er her vi ikke har nødvendig dokumenterte tall som underbygger estimatene. Den egenproduserte rapporten fra Allsang på Grensen AS er begrenset til å ramse opp mulige ringvirkninger.

Rødt har ingen grunn til å betvile denne rapporten, derfor tar vi til ordet for å gjennomføre en ringvirkningsanalyse for å finne ut om disse estimatene er reelle.

Rødt er opptatt av at dersom vi skal bevilge offentlige midler, må vi vite mer om de faktiske forholdene. Dette kan gjøres gjennom en ringvirkningsanalyse utført av ekstern aktør for å være uhildet som grunnlag for politiske beslutninger.

Fredrikstad kommune og andre norske kommuner gjør nettopp dette for å ha et grunnlag for sine bevilgninger og eventuelt korrigere, endre på forhold som blir avdekt i en analyse til det beste for arrangøren, næringslivet, kommunen for best mulig verdiskapning, som vel er intensjonen med et slik arrangement.

Et annet spørsmål vi stiller oss er om ikke det er på tide at næringslivet som jo profitterer seg på Allsangen, nå bør bidra litt mer til spleiselaget. Hvis det stemmer at verdiskapningen ligger på et sted rundt 30 millioner kroner vil det bare være rett og rimelig å tenke seg at det ikke kun er det offentlige som skal stå for kostnaden.

Vi mener også det bør sørges for at det skjer noe i byen hver gang det er Allsang. For eksempel konserter med artistene på torvet etter sending for å sikre at flere publikummere holder seg i byen etter at tv innspillingen er over. Dette vil også gi positive virkninger til byens restauranter og utesteder.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken