Halden SV gjennomførte sitt årsmøte for 2019 fredag 17. januar på rådhuset. Årsmeldingen viste at Halden SV gjorde et godt valg høsten 2019. SV fikk to representanter i kommunestyret, fast medlem i formannskapet, leder i hovedutvalg for undervisning, oppvekst og kultur. I tillegg er partiet representert i hovedutvalg for plan/teknisk, i administrasjonsutvalget og i helse- og sosialutvalget.

SV inngikk et samarbeid med andre partier og dannet et rød-grønt flertall i Halden høsten 2019. Halden SV er svært fornøyd med at byen vår tuftes på en rød-grønn politikk. SV har gjennom hele 2019 argumentert for at Os skole skulle beholdes som barneskole og renoveres/bygges ut. Dette målet ble innfridd i løpet av 2019. Halden SV vi i denne valgperioden kjempe for at familier med lav inntekt får en bedre hverdag, at miljøhensyn vektlegges sterkere og at tjenestetilbudet til innbyggerne styrkes.

Det nye styret består av: Leder: Fridtjof Dahlen, nestleder: Jan Erik de Vibe, sekretær: Guri-Anne Hauan, kasserer: Bjørn Gulbrandsen, styremedlemmer: Gunn Mona Ekornes, Frithjof Wibe, Roy Eilertsen, varamedlem: Mons Hvattum, revisorer: Else Marie Olsen og Berit Lindstrøm, faglig/politisk kontakt: Roy Eilertsen, valgkomite: Berit Lindstrøm og Gerd Gulbrandsen