Da han ble ansatt som redaktør i september 2009, hadde knapt støvet lagt seg etter det som nærmest var en slagmark i avisas historie.

Det har vært en tid med store endringer.

– Da jeg begynte var det 49 ansatte, nå er det tre av dem igjen. Jeg kom til en organisasjon som var sliten etter konflikter, men det var helt nødvendig med modernisering, og det motiverte meg. Nå er det på tide at andre overtar, sier han.

Han har skrevet et innlegg om sin tid som ansvarlig redaktør her:

Les også

Tusen takk for meg!

Ny ansvarlig redaktør

I ti av disse årene har han hatt med seg Morten Ulekleiv som nyhetsredaktør. Fra 1. januar tiltrer han som ny ansvarlig redaktør i Halden Arbeiderblad med 12 ansatte i redaksjonen.

Da han ble intervjuet i forbindelse med at han startet i jobben, mente han at det passet å ha en slik rolle i cirka fem år. Han har doblet den tida, og inntar sjefsstolen fra nyttår.

– Som nyhetsredaktør har man mer påvirkning på hva vi skriver i avisa hver dag, og jeg tror ikke at folk vil merke stort. Hans Petter og jeg har vært forent i våre roller. Det er ukontroversielt og udramatisk at Hans Petter går av, og han kommer til å lage mye godt innhold for avisa framover, sier Ulekleiv.

Det foreligger ingen programerklæring eller stor omveltning i dette skiftet.

– Jeg tror ikke på store, radikale endringer. Men har heller tro på små forbedringer hele tida. Vi ble nylig kåret til årets mediehus innen Amedia, og det er en jobb som har tatt lang tid å oppnå. Digitalt var vi blant de dårligste, nå er vi blant de beste, sier han.

Digital satsing med suksess

Ulekleiv sier at det har vært litt av en reise fram til i dag. Kjøge legger til at de to har vært et godt samkjørt lederteam i disse årene.

– I ukene før Morten begynte i jobben, gikk vi turer omkring i Halden og snakket om hvilken retning avisa skulle ta. Vi hadde fått klar beskjed om det digitale satsingen, og det ble en suksess, sier han.

Det er en oppsummering som ser enkel ut i en setning, men som det altså har tatt år å gjennomføre. Ulekleiv har tenkt til å bygge videre på det i journalistikken i avisa.

– Det er viktig å bygge et godt lag, og dra i samme retning. Jeg er mer opptatt av hva vi som avis skal prioritere, og at journalistene har frihet under ansvar. Jeg vil ha en støttende ledelse som bruker minimalt med tid på pisk eller å sparke folk i rumpa, sier han.

– Ekstra motivasjon

Det uttrykket gir også gjenklang hos de ansatte.

– Vi i redaksjonsklubben er fornøyde med jobben som Morten Ulekleiv har gjort i Kjøge sitt fravær det siste året, og det at vi ble kåret til Årets Mediehus i Amedia i september, gir selvfølgelig ekstra motivasjon, sier Trine Bakke Eidissen og Trine-Merethe Høistad

De er henholdsvis leder og nestleder for fagforeningen som representerer de ansatte. De har hatt anledning til å gi sin mening om ansettelsen inn til styret i HA.

– Vi støttet hans kandidatur til stillingen som ansvarlig redaktør fullt og helt, og er helt trygge på at han er den beste kandidaten til å lose HA videre, sier de to.

De bemerker også takknemlighet for jobben som Hans Petter Kjøge har gjort.

– Vi vil takke Hans Petter Kjøge for jobben han har gjort som ansvarlig redaktør i HA gjennom mange år. Han har ledet redaksjonen gjennom flere tøffe omstillingsprosesser og bidratt til kvalitetsløft og engasjement.

– HA i førersetet

Petter Saugstad er styreleder i Halden Arbeiderblad, og regiondirektør for Amedia Østfold og Follo.

– Vi vil takke Hans Petter Kjøge, som har vært en enormt viktig person for Halden Arbeiderblad i de årene med endringer som han har vært redaktør. Det har vært en frekvensendring innen Amedia, som er veldig viktig. Der har Halden Arbeiderblad vært i førersetet, og det ledet fram til at avisa ble kåret til årets mediebedrift i Amedia i september, sier styrelederen.

Han gir også uttrykk for stor tillit til Ulekleiv i rollen som ansvarlig redaktør.

– Jeg er veldig glad for at Ulekleiv påtar seg denne oppgaven. Vi er trygge på at han gjør en god jobb, og han har vist seg som en dyktig redaktør når han har vært konstituert i Kjøges sykefravær. Han er en dyktig og inkluderende leder som evner å få teamet med seg, sier han.

Redaktørstyrte medier

Medievirkeligheten er veldig annerledes i dag enn for bare få år siden, og diskusjonen omkring redaktørstyrte medier sin rolle er tidvis spiss. Men tida med pandemi viste at folk i større grad trakk til redaktørstyrte medier for å få informasjon.

– Journalistikken en styrket nå i forhold til tidligere. Nå benytter vi flere kilder, og sosiale medier har også ført til mer demokrati. Vi kan ikke tillate oss å ta snarveier. Det kan være nyanser vi går glipp av, men da får vi høre det, sier Ulekleiv.

– Alle journalister har en plattform å stå på, som ligger i Vær varsom-plakaten og et juridisk verk å forholde seg til. Vi kan ikke skrive hva som helst, sier Kjøge.

I dette ligger også uavhengigheten til avisa. Formålsparagrafen blir trykket i hver papirutgave av avisa.

– Nå er det lite snakk om at avisa har en politisk slagside, og vi blir kritisert fra både blå og rød side. Det er naturlig for meg å videreføre. Uansett hvilket parti som styrer, så skal vi være plagsomme. Når vi er kritiske så er ikke det for å være vanskelige, for vårt mål er å gjøre lokalsamfunnet bedre, sier den nye redaktøren.

En viktig rolle

Han sier at den største utfordringen også for en lokalavis, er kampen om folks tid.

– HA har alltid spilt en viktig rolle i byen, og vi vil ha en positiv samlende rolle nå. Men underholdningsinnhold tar folks tid, og det er enkelt å velge noe lettere enn noe med substans. Vi ser hva som skjer i USA når folk velger å se bort heller enn å engasjere seg, sier han.

I de setningene kan man også lese en takknemlighet, for han slår fast at Halden Arbeiderblad er best i landet på å engasjere leserne.

– Hjertepumpa går kollektivt i Halden, og det er sterk patriotisme her. Folk har et nært og engasjert forhold til byen sin, sier Kjøge.

– Halden er en takknemlig by å lage avis i. Vi skal ikke hausse opp motsetninger, men ha to tanker i hodet samtidig. Vi må kunne utvikle og bevare byen samtidig. Torget er det beste eksemplet. En av byens flotteste plasser brukes nå til parkering, men samtidig må vi kunne løse spørsmålet om parkering hvis torget skal utvikles. Jeg er opptatt av gode løsninger for fellesskapets beste, legger Ulekleiv til.

Avisas ansikt utad

Når Kjøge velger å overlate redaktørstolen, blir også Ulekleiv avisas ansikt utad.

– Jeg er klar for å bli det, og det er lett å være det for en fin, sammensveisa gjeng. Det er noe med tidspunktet når jeg tar over, hvor vi har hatt gode år med utvikling. Men det er mørke skyer rundt oss, og tøffe tider i møte. Papirprisen har doblet seg, det er økte strømpriser, renteøkning, sier han.

Dette, og de lokale følgene av det, mener han naturligvis at publikum skal lese om i avisa. Det skal skrives med to tanker i hodet samtidig, så nyansert som mulig, og med både fornyelse og bevaring i ryggsekken.

– Da jeg vokste opp, så lå HA på kjøkkenbordet, og vi plukket den opp for å lese. Vi skal fortsatt være relevante for nye generasjoner med lesere, sier den påtroppende redaktøren i Halden Arbeiderblad.