Gå til sidens hovedinnhold

Rapporten er knusende

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er med stor grad av bekymring vi leser saken i HA og den foreløpige rapporten fra statsforvalteren knyttet til Halden kommunes ansvar som barnehagemyndighet.

Beklageligvis er ingen av statsforvalterens foreløpige funn overraskende for oss som driver privat barnehage i Halden.

Rapporten er knusende og gir stor grunn til bekymring og manglende tillitt til Halden Kommune som barnehagemyndighet.

De private barnehagene i Halden har tidligere, bl.a. i 2018, sendt bekymringsmelding knyttet til noen av disse punktene til rådmann Vevelstad, uten at noe er skjedd.

Derfor fremstår det uryddig at Vevelstad kan synes å gi uttrykk for at Halden kommune har latt statsforvalteren gjennomføre tilsyn på tross av en pågående pandemi.

Vi forstår, kanskje bedre enn noen, at pandemien har vært utfordrende. Allikevel vil vi påpeke at innsendte bekymringer er datert lenge før pandemien brøt ut

Det er ingen kultur i Halden for at barnehagemyndigheten følger opp barnehagene. I hvert fall ikke de private. Der oppleves det at vi er hver barnehage for seg selv.

Vi har ved flere anledninger og i ulike fora løftet opp f.eks muligheten for å bruke innsendt dokumentasjon, eksisterende møtearenaer som grunnlag for tilsyn av barnehagene. Tilsyn er noe vi har etterspurt, da vi mener at dette er med på sikre en kvalitet i byens barnehager.

Tilsyn legger grunnlag for veiledning og utvikling og er en viktig del av samarbeidet mellom myndighet og barnehagene i en kommune, slik vi ser det.

For de som har hatt et blikk på barnehagesektoren i Halden de siste årene, vil det ikke være overraskende at samarbeidet mellom Halden kommune som barnehagemyndighet og de private barnehagene har blitt forverret, nå til det som knapt er et samarbeid.

Den felles plangruppen for private og kommunale barnehager under ledelse av kommunalavdelingen har vært et godt fora for samarbeid i kommunen. Dette samarbeidet varte frem til representantene for de private barnehagene valgte å trekke seg på bakgrunn av manglende fremdrift, utfordrende samarbeidsklima og unødvendig utfordrende struktur i kommunalavdelingen.

Usikkerheten man sitter igjen med etter mange års manglende oppfølging kan oppleves utfordrende. Når man ikke vet hvilke kvalitetsparametere barnehagemyndigheten har, er det vrient å skulle etterleve prosesskvaliteten som er forventet. Det kan potensielt være med å bidra til en forringelse av den totale kvaliteten i den enkelte barnehage.

Videre leser vi at Vevelstad uttrykker at man skal bruke rapporten i et forbedringsarbeid. Da håper vi inderlig at kommunedirektøren tar innover seg at de private barnehagene i Halden utgjør ca 80% av barnehagetilbudet i byen og inviterer oss med på et samarbeid som skal sikre en mer forutsigbar samarbeidsform mellom myndighet og den enkelte barnehage,samt en bedre barnehagehverdag for det enkelte barn i Halden, uavhengig av driftsform.

Avslutningsvis ser vi at Vevelstad uttaler at det ikke er så ille som det fremgår av den foreløpige rapporten. Det er vi helt enige i.

Det er veldig mye verre.

Vi sitter ikke på alle svarene, men vi er helt overbevist om at det vil være hensiktsmessig for alle parter om man hadde et likeverdig samarbeid på tvers av driftsform til det beste for alle som driver barnehage i Halden og ikke minst barna i vår kommune.

Med hilsen

Espira Oreid Barnehage

Alfheim Barnehage

Menighetspleiens Barnehage

Prestebakke Barnehage

Rokke Barnehage

Ynglingen Barnehage

Stenrød Barnehage

Festningsgata Menighetsbarnehage

Harekas Barnehage

Åkerholmen Barnehage

Høvleriet Barnehage

Skogkanten dyr- og naturbarnehage

Nordby Gårdsbarnehage

Hovsveien FUS Barnehage

Bollerød FUS barnehage

Berg barnehage Halden

Spretten Idrettsbarnehage

Tryggheim Barnehage Halden

Læringsverkstedet Rødsveien Idrettsbarnehage

Solbakkeparken Barnehage

Læringsverkstedet Barnehage avd DoReMi Halden

Solbakken Naturbarnehage

Trolltangen Naturbarnehage

Asak Kulturbarnehage

Les også

De er bekymret: - Det er mangel på vedtak, mangel på oppfølging og mangel på kommunikasjon

Les også

Skal utrede flytende skolegrenser og barnehagestruktur

Kommentarer til denne saken