Valget er over og en rekke nye representanter venter utålmodig på å få tre inn i sine roller som folkevalgte. Da kan det være på sin plass å minne om at selv om de er valgt inn på vegne av et parti og på et program – så er de også valgt fordi vi, folket, velgerne, har tillit til nettopp disse personene.

Jeg vil derfor driste meg til å gi noen råd til våre folkevalgte:

  • Stå opp for det du tror på.
  • Vær deg selv.
  • Sett byen og folkets interesser først.
  • Husk hvem som har valgt deg og hvorfor.
  • Husk at å prioritere noe, betyr samtidig at noe annet må prioriteres ned.
  • Vil du bruke en krone på et godt prosjekt, blir det en krone mindre til noe annet.
  • De valgene du tar i dag, må vi andre leve med for all framtid.
  • Ikke bytt parti underveis.

Husk at selv om du er valgt inn som representant for et parti, fritar ikke dette deg fra å gjøre egne selvstendige vurderinger i enhver sak du får presentert. Som folkevalgt er du ansvarlig for de beslutningene du tar og de beslutningene du ikke tar. Du er også ansvarlig for å etterlyse saker til politisk behandling, og for å ta opp saker på vegne av innbyggerne.

Rundt middagsbordet, på jobb, i sosiale medier og i avisa hører vi om en økende politikerforakt. Husk derfor at tillit bygges millimeter på millimeter, men rives i stykker på et blunk. Tenk på hva du kan gjøre for at folk skal kunne gjenvinne tilliten til sine folkevalgte.

Ikke tenk på en mulig framtidig karriere og la dette bli styrende for dine politiske valg eller alliansebygging. Makt korrumperer. Du har fått vår tillit for fire år – forvalt den tilliten godt, så blir du kanskje gjenvalgt.

Husk at dine forpliktelser og lojalitet først og fremst skal være til Halden og folkene som bor her. Det betyr også at du noen ganger må gjøre valg eller prioriteringer som går mot «partilinja», om du mener det er det beste for Halden og den jevne haldenser.

Bidra til å bygge brede forlik der du kan, heller enn å stå fast på dine primærstandpunkt. Du er ikke folkevalgt for partiets del, men for byens del. For vår del.

Våre folkevalgte kommer til å bruke uendelig mange timer for fellesskapet de neste fire årene. Det kommer til å være lange møter, sene kvelder – og sur kaffe fra en automat. Noen gjør dette for fellesskapet, noen gjør det for seg selv – og atter andre vil nok ikke helt klare å svare på hvorfor de gjør dette.

Vi kommer til å være stolte av våre representanter for noen av de valgene de gjør, andre ganger kommer vi til å være rasende og mene at de gjør tåpelige valg. Sånn er det bare. Jeg håper vi alle vil tenke gjennom hvordan vi omtaler våre folkevalgte, enten det er ved kjøkkenbordet – eller i sosiale medier. Husk at det er naboen din, kollegaen din – som har påtatt seg et ansvar på vegne av fellesskapet. Om fire år er det kanskje din tur.

Til alle våre nye folkevalgte, lykke til med de neste fire årene. Halden trenger at dere lykkes.