I 2016 ble det satt ned tre snublestener over jøder som ble deportert og drept under andre verdenskrig. Den tyske kunstneren Gunter Demnig satte selv ned stenene. To av dem ligger i fortauet utenfor Park Hotell i Marcus Thranes gate. Der bodde søsknene Hammerschlag.

Den tredje og siste stenen ligger i Storgata der Moritz Jaffe drev sjokoladeforretning.

Torsdag 12. mai var det pusseaksjon over hele landet etter initiativ fra Jødisk Museum.

I Halden kastet derfor Fortidsminneforeningen seg rundt og Hilde Gløckner, Truls Lie og Jens Bakke sto for vårpussen av de viktige minnesmerkene.

– De små snublestenene er de minste minnesmerkene vi har i Halden, men de gir grunnlag for samtaler og refleksjon, sier Jens Bakke i Fortidsminneforeningen.

Og akkurat det skjedde i går i Storgata da haldenser Øystein Falch stoppet opp og lurte på hva som foregikk.

I løpet av 1942 og 1943 ble i alt 773 norske jøder deportert fra Norge og sendt til tyske dødsleirer. Den største deportasjonen skjedde 26. november 1942 da i alt 529 jøder ble fraktet ut av Norge med skipet DS Donau. I 2020 kom filmen «Den største forbrytelsen». Den er basert på dramatikken som utspilte seg da norske jøder ble sendt til tyske dødsleirer.

I faktaboksene under kan du lese mer om livene til de tre jødene som er minnet med snublestener i Halden. Teksten kommer fra nettsiden snublestein.no. Der kan du finne informasjon om alle snublesteiner i hele Norge.