Mandag skrev FB om at 2.500 Østfold-elever nettmobbes. Men det er ikke bare mobbing som kan være en konsekvens av økt nettbruk, mener mental coach, forfatter, og foredragsholder Bjørn Ringom.

Tall fra reseptregisteret for 2013 viser at antallet unge Østfold-jenter og gutter som går på antidepressiver, har økt kraftig på ni år. I 2004 var antallet unge jenter mellom 15 og 19 år som gikk på antidepressive midler 165. Ni år senere er antallet 290, det er en økning på 76 prosent. For gutter i samme aldersgruppe har antallet økt fra 81 til 144.

Nettbruk har skylden

Ringom har holdt kurs og foredrag i 45 land, og er ikke i tvil: sosiale medier og spill må ta sin del av skylden for at disse tallene stiger.

– Datamaskiner, nettbrett og mobiltelefoner. Noen psykologer forsvarer dette og mener det er godt for noen. Jeg mener det er farlig å bruke mye tid på spill og sosiale medier og at man kan få depresjoner og tegn på utmattelse som følge av dette, sier han til Fredriksstad Blad.

Er du en av dem som har begynt med

Samme som heroin

Ringom viser til forskning utført i USA, Kina og deler av Europa. Her kommer det frem at nett- og spillavhengighet i større grad er knyttet til depresjoner enn mobbing.

I en artikkel fra Dagens Næringsliv står det at ungdommer som er nettavhengige, får symptomer i hjernen som minner om de samme som dukker opp hos heroinmisbrukere.


– Tror du det glansende bildet av «det perfekte liv» slik det ofte fremstilles i sosiale medier, har noe å si for økningen av deprimerte ungjenter?

– Absolutt! Og dette skapes mye lettere i sosiale medier enn om man møtes vanlig. Man har tilgang til alt og får se hele verden, sier han.

Én av tre har angst

I Østfold oppga én av tre tiendeklassinger i 2009 at de slet med angst eller depresjon, i en undersøkelse utført av Østfoldhelsa. Undersøkelsen er den nyeste som er gjort om dette.