I dag leser jeg at Halden kommune ønsker å åpne grensa mot Sverige. Jeg var på vei hjem fra faren min som bor i omsorgsbolig. Jeg begynte nesten å gråte.


Jeg har håpa at situasjonen snart vil bli så mye bedre at flere kan besøke bekjente på pleiehjem og omsorgsboliger. I stedet vil Halden kommune utsette Haldens befolkning for ny smitte. Dette betyr at de igjen utsetter de svakeste i samfunnet og deres pårørende på en uakseptabel måte.


Det er nå restriksjoner på hvor mange som får besøke helseinstitusjoner, og de ansatte er under høyt press. Det legges mer ansvar på de pårørende. Faren min er heldig, for han har oss. Men hva med de som ikke har noen som kan stille opp for seg?
Halden kommunes brev hvor de ber om å åpne grensa mot Sverige er provoserende og viser total mangel på forståelse av dagens situasjon.