- I anledning årsdagen for terrorangrepet planlegges det flere nasjonale og lokale markeringer. Nedenfor følger en oversikt over markeringen i Halden. Det blir arrangert Rosetog som skal gå fra Busterudparken til Rødsfjellet. Husk smittevernsreglene. Rosetoget går fra parken kl. 17.00 og markeringen starter ved minnesmerket kl.17.30, skriver Halden kommune på sine hjemmesider.

Program for dagen:

  • kl. 12.00: Alle kirkeklokker i hele landet ringer i fem minutter.
  • kl. 17.00: Rosetog fra Busterudparken til minnesmerket på Rødsberget.
  • kl. 17.30: Markeringen starter ved minnesmerket.

- Taler ved varaordfører Linn Laupsa og Wenche Erichsen, leder Frivilligsentralen

- Musikk ved trompetist Runar Jansen

- Kransenedleggelse og allsang med forsanger Daniel Sandvik; Til ungdommen av Nordahl Grieg

Fra kl. 18.30: Immanuels kirke har åpent med mulighet for lystenning.

Kl. 19.00: Halden menighet arrangerer minnegudstjeneste i Immanuels kirke. Her blir det musikalske innslag ved Jenny Norheim, sang, Arild Elnes, saksofon og organist Jan Erik Norheim.

Mer info om arrangementet finner du her.