Mandag kveld er det fortsatt ikke avklart om 1.321 barnehageansatte går ut i streik.

Stridens kjerne er sparesatsen i en midlertidig ordning for innskuddsbasert pensjon. Arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta krever satsen økt fra 5 til 7 prosent, noe Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har motsatt seg.

Mandag klokken 10 møttes partene til mekling hos Riksmekleren. Fristen for enighet utløper ved midnatt. Dersom meklingen ikke fører fram, går i første omgang 1.321 ansatte i 112 private barnehager i Bergen, Trondheim, Oslo, Fredrikstad, Skien og Halden ut i streik tirsdag.

Oppgjøret omfatter om lag 15.000 arbeidstakere, og en eventuell streik vil følgelig kunne bli trappet kraftig opp etter hvert.

Avviser krav

Under lønnsoppgjøret i 2014 ble partene enige om å innføre en midlertidig innskuddsordning med en sats på 5 prosent for nye barnehager. PBL mener denne satsen bør bestå, og avviser som urimelig kravet om å øke den til 7 prosent.

– Arbeidstakerorganisasjonene krever maksimalordninger som nesten ingen andre har. Man kan ønske seg enda høyere pensjon. Men private barnehager kan ikke gå foran. Det må eventuelt offentlig sektor gjøre, uttalte administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL før meklingen startet.

Ifølge regelverket for innskuddspensjonsordninger er 7 prosent sparing absolutt høyeste tillatte sparesats for arbeidstakere med lønn opp til 7,1 G, vel 650.000 kroner.

Olsen mener den midlertidige innskuddsordningen er god. Han viser til at bare 11.000 av 1,2 millioner arbeidstakere med innskuddspensjon var medlem av en ordning med maksimale sparerammer ved utgangen av fjoråret, ifølge tall fra Finans Norge.

– De pensjonsordningene som nå avvikles, erstattes av nye ordninger fordi de er for dyre og ikke bærekraftige for fremtiden, og fordi de ikke støtter arbeidslinjen. Da må de ikke erstattes av ordninger som er minst like dyre og der enkeltansatte kan få utbetalt mer i pensjon enn lønn, sier PBL-sjefen.

– Lavere lønnsvekst

Fram til 2014 var det ikke tillatt å spare mer enn 5 prosent av den ansattes lønn opp til 6 G. Ifølge arbeidstakerorganisasjonene satte de som krav for to år siden at innskuddet måtte økes til 7 prosent dersom ordningen skulle videreføres.

– 2 prosent lavere pensjonsinnskudd i året er i realiteten 2 prosent lavere lønnsvekst. Og forskjellen mellom et pensjonsinnskudd på 5 og 7 prosent blir mer enn 2 prosent lavere tjenestepensjon, framholder Fagforbundet på sine nettsider.

– For en som starter i jobb som 25-åring blir pensjonen hele 40 prosent høyere ved 7 prosent innskudd enn ved 5 prosent. Med kun 5 prosent innskudd betyr det 20.000-30.000 kroner lavere pensjon hvert år resten av livet, avhengig av inntektsnivå, fortsetter LO-forbundet.

Arbeidstakerorganisasjonene argumenterer videre med at det i tilskuddet fra staten er lagt inn 13 prosent av kommunens lønnsutgifter til pensjon for ansatte i private barnehager.

– Tilskudd barnehagene får, kan være langt høyere enn barnehagenes reelle utgifter til dette. Penger som det offentlige bevilger til pensjon, bør brukes til pensjon og ikke gå til andre formål, poengterer Fagforbundet.