Med salutt ble sensommeren innviet

"Pang" smalt det fra kanonen da Jens Bakke og Tore Collett-Moen tente på lunta.
Publisert