Tirsdag skulle foreldrene på Prestebakke ha dugnad for å gjøre klar skolen til 17. mai. I stedet ble det et møte med informasjon om det nye utspillet fra rådmannen.

Les også: Slik brukes pengene i Halden-skolen

Les også: – Vi har verdens beste skole!

Frykter nedleggelse uansett

– Vi følte at partiene gikk til valg på ikke å røre Prestebakke og vi er i en prosess med å bli fådelt skole. Vi var derfor ikke forberedt på at dette forslaget skulle komme nå.

– Vi trodde på en måte vi var fredet i inneværende periode. Når de vil utrede en nedleggelse i neste periode ligger det jo i kortene at de ønsker å legge ned skolen på sikt uansett, sier Cecilie Eide Ulseth, som er medlem i FAU på Prestebakke.

Hun forteller at de føler at de verken blir hørt eller tatt med på råd. Saken om en eventuell nedleggelse av Prestebakke tærer utvilsomt på både elever, foreldre og lærere.

Langdryg kamp for skolen

– Jeg har bare vært med i seks år, men denne saken har jo pågått i hele den perioden i hvert fall, sier Eide Ulseth.

Foreldrene gjør nå så godt de kan for å samle inn informasjon. Fra foreldregruppa har også muligheten for privatisering av bygdeskolen blitt spilt inn.

 

– Det er riktig at noen foreldre nevnte at det er andre bygdeskoler som har drevet videre i privat regi etter lignende prosesser, så vi vil også søke informasjon om dette, sier hun.

Hun mener Prestebakke er en flott skole med masse ressurser som kunne vært utnyttet mye mer, også av andre skoler i distriktet.

Men det er ikke bare foreldrene som er overrasket.

Roar Lund: – Overrasket over rådmannens forslag

– Jeg er overrasket over at dette forslaget fra administrasjonen kommer nå, sier lederen for undervisning og oppvekst, Roar Lund (H).

Han mener at de fleste politiske partiene har vært tydelige på at de ønsker å bevare Prestebakke og understreker at det politiske vedtaket fra 25. juni 2015 står fast.

– Der var vår bestilling til administrasjonen at vi ønsket en utredning på hvordan vi kunne få en best mulig skole på Prestebakke. Vi har oppfattet at arbeidet med en fådelt skole har fulgt dette vedtaket, fordi man har gode erfaringer med fådelte skoler med god kvalitet fra andre steder.

Når det så kommer et forslag om å utrede nedleggelse uten tanke på det forslaget fra 2015 vil jeg derfor si at jeg er overrasket, sier utvalgslederen.

 

Nedleggelse vil gi store konsekvenser

Han sier at skolen er en samlingsplass som er viktig for bygda og at det er både barnehage, samfunnshus, barnehage og fotballbane på samme sted.

– En nedleggelse vil få store konsekvenser også for Kornsjø, Enningdalen og Bokerød, mener Lund.

Han sier at Høyre står fast på det programmet de gikk til valg på og ønsker å finne en modell på hvordan man kan få en best mulig skole på Prestebakke.

Han oppfatter at det er tverrpolitisk enighet om dette og understreker igjen at det ikke er foretatt noe nytt politisk vedtak om Prestebakke skole siden 25. juni 2015, og at politikerne derfor ikke har inngående kjennskap til hva som ligger bak forslaget til rådmannen.

Det foreligger med andre ord per i dag ikke noe politisk vedtak på å utrede en nedleggelse av skolen.