Jeg ser at Senterpartiet på sitt møte på Prestebakke fremhevet behovet for å bevare Prestebakke skole. Det er fint. Men i iveren for sitt eget engasjement ble det samtidig sådd tvil om andre partiers holdning. Det forundrer meg, og jeg lurer på hvor man har dette fra. Her vil jeg henvise til at Anne-Kari Holm i et avisinnlegg for to år siden skrev at det var enighet mellom samarbeidspartiene om å bevare Prestebakke skole.

For KrF sin del kan jeg iallfall si at vi ikke har noen annen tanke enn at Prestebakke skole fortsatt skal bestå. Skolen er en viktig del av lokalsamfunnet, og den er viktig for bosettingen i området. Skolen har i nyere tid (2012/2013) dessuten blitt rehabilitert. Men en skole trenger elever. Det er derfor viktig for lokalsamfunnet at trenden med å flytte barna over til Kongeveien skole snus slik at de heller kan gå på sin nærskole. Aktive foreldre og et engasjert lokalsamfunn vil her være viktige bidragsytere.