Det melder Halden kommune i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Forslaget om å starte en prosess som kan føre til nedleggelse av Prestebakke skole, kommer i sammenheng med et større arbeid med å lage en strategi for skolestruktur i Halden – altså en overordnet plan for alle skolene.

– Alle skal bli hørt

Som en innledning til strategiarbeidet, undersøkte konsulentfirmaet WSP i 2021 kommunens skolestruktur. WSP konkluderte da blant annet med at Halden kommune har betydelig overkapasitet, særlig på barneskolen.

Den mest aktuelle måten å redusere overkapasitet, er å legge ned en skole.

– Hvis det skal bli aktuelt å legge ned en skole, så ønsker Halden kommune at det gjøres på riktig måte. Det er viktig at alle berørte får informasjon og blir hørt. Det er også viktig at både barn og voksne som berøres får nok tid til å forberede seg slik at alle kan klare å gi sine innspill, sier fungerende direktør undervisning og oppvekst Karin Fredh Eliassen.

En eventuell skolenedleggelse, krever nye medvirkningsprosesser med de som er direkte berørt av slike avgjørelser. I tillegg til skolens elever betyr det de ansatte, foreldrene og nærmiljøet.

Forsvarlig prosess

Dersom politikerne sier ja til å iverksette en prosess slik kommunedirektøren ønsker, vil administrasjonen kunne utrede og vurdere tilstrekkelig om en nedleggelse er bærekraftig både sosialt, pedagogisk, miljømessig og økonomisk.

– Tilstrekkelig utredning vil bidra til at man unngår unødvendig usikkerhet og stress. Det kan også bidra til å sikre berørte parter sitt behov for forutsigbarhet og medvirkning, sier Eliassen.

En endelig beslutning om nedleggelse må politikerne i Halden eventuelt ta etter at alle forhold er kartlagt. Kommunens administrasjon ønsker å sikre et godt beslutningsgrunnlag for kommunens politikere som til slutt må bestemme om skolen skal legges ned eller ikke.

Veien videre

Onsdag 21. september:
Saken behandles i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Saksdokumentene blir offentlige tirsdag 13. september.

Torsdag 22. september:
Saken behandles i Kommunestyret. Her vil det bestemmes om kommunens administrasjon kan sette i gang en prosess.

26. september:
Hvis Kommunestyret gir klarsignal til å starte prosess, vil det denne dagen sendes ut informasjon om innspillsmuligheter til parter som er direkte berørt.

Kommunedirektøren foreslår en nedleggelse fra høsten 2023, men det er altså ikke bestemt før Kommunestyret i Halden eventuelt vedtar dette. Et slikt vedtak kan tidligst komme i desember 2022.