Meldingen fra Posten fikk Turid til å reagere: – Har de lov til dette?

Rundt påsketider fikk Turid Grambo Søstuen et brev fra posten om fellespunkt for postkasser i nabolaget hennes.