Posisjonspartiene svarer Fredrik Holm (H): – Vil ta uenigheten på kammerset og ikke i mediene

Fredrik Holm (H) sa mandag at han antok at samarbeidet mellom posisjonspartiene ikke fungerer så bra ettersom flere av de styrende partiene kommer til dem for å få gjennomslag for sine saker. Nå svarer posisjonspartiene.