Vel, tiden nærmer seg for avgjørelse rundt Os-prosjektet. Faginstansene (altså ekspertene som har utredet saken) både på fylkesnivå og kommunalt nivå, anbefaler at dette prosjektet må stoppes på grunn av plassmangel til elevene. Likevel virker det som om enkelte fylkespolitikere og kommunepolitikere tar saken i egne hender og overprøver faginstansene. De prøver til og med å instruere hvordan skoledagen skal organiseres. Opplæringsloven slår fast at det er rektor som har ansvar for organisering av skolen.

En kan lure på hva disse politikerne ser som ikke faginstansene har sett. Det virker som om de fortsatt mener at ungene våre kan bruke Schulzedalen, parken og Os Alle som lekeplass. I tillegg skriver rådmannen i Halden at den nye idrettshallen i stor grad vil være ledig på dagtid, og dermed være tilgjengelig for elevene. Bygges det en ny idrettshall på Os som i stor grad vil være ledig på dagtid?

Elever fra den videregående skolen vil utgjøre en stor brukergruppe i den planlagte hallen. Disse elevene må vel også ha et sted på Os hvor de kan oppholde seg. De skal sikkert også ha uteaktivitet som krever plass både høst og vår. Tar en disse elevene med i betraktning, minker utearealet enda mer.

En skal være forsiktig med å garantere noe som helst. Prosjektet på Os bør forbli et prosjekt. La oss sammen skape «Nye Os» som har ungene våre som første prioritet. Når fagekspertene sier at det ikke er tilstrekkelig uteplass til ungene, må en ta dette inn over seg. Planene med idrettshall og basishall i sentrum ligger fast. Det er faktisk disse to prosjektene alle parter er enig i. Godt er det.