Det var ved 03-tiden natt til onsdag 6. juli i fjor som den da 18 år gamle og relativt ferske bilføreren og en kamerat kjørte fra Gøteborg-området for å dra på ferie til Norge. Like etter klokka 06.00 den samme morgenen gikk det skikkelig galt i den lille tunnelen på E6 i nordgående retning like før Solbergtårnet.

Klemt inn i tunnelveggen

Den unge svensken hadde aktivert bilens cruisekontroll på 110 kilometer i timen, og han lå i høyre kjørefelt. Men da han tok igjen et foranliggende vogntog svingte han brått over i venstre kjørefelt uten å se seg for og kjørte inn i siden på en varebil som allerede var i det venstre kjørefeltet. På den måten ble varebilen, som ble kjørt av en politimann, klemt inn i tunnelveggen og fortsatte inn i og langs med autovernet utenfor tunnelen.

Politimannen som kjørte varebilen ble påført hjernerystelse og nakkeskade med påfølgende svimmelhet og utmattelse. Han er fortsatt sykemeldt etter påkjørselen han ble utsatt for drøyt 11 måneder siden.

Tidligere møtte den nå 19 år gamle svenske mannen i Søndre Østfold tingrett i Sarpsborg, der han ikke erkjente seg skyldig etter tiltalen om at han ved uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annens kropp og helse og for brudd på trafikklovgivningen om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom i trafikken.

– Stor mangel på aktsomhet

Søndre Østfold tingrett slår i en fersk dom fast at 19-åringen har vist stor mangel på aktsomhet og karakteriserer hans handlemåte som grovt uaktsom. Retten fant ham skyldig i begge de to tiltalepostene, og etterkom påtalemyndighetens påstand om at han skulle dømmes til fengsel i 24 dager.

– Ut fra en helhetsvurdering av det samlede skadebildet har retten kommet til at fornærmede som følge av ulykken 6. juli 2022 utvilsomt ble påført en en «betydelig skade». Det er ved denne vurderingen lagt vekt på at fornærmede ble påført skader som langt fra er leget, og kanskje aldri vil bli det. Han er også fortsatt betydelig smertepreget og har fått endret sitt liv på de fleste områder. Retten finner det klart at tiltalte burde ha innsett muligheten for at fornærmede kunne bli påført betydelig personskade ved den kollisjonen han forårsaket, det dreier seg om et sammenstøt i høy fart på motorvei, står det å lese i den ferske dommen mot 19-åringen.

I tillegg til fengselsstraffen, er han også dømt til å betale 85.000 kroner i oppreisningserstatning til den skadde politimannen og til å betale 3.000 kroner i saksomkostninger til det offentlige. Retten har også fradømt ham retten til å føre førerkortpliktig motorvogn i Norge for en periode på to år, regnet fra 6. juli i fjor.