Gå til sidens hovedinnhold

Håper på ny, men midlertidig bussterminal

Artikkelen er over 6 år gammel

Det vil fortsatt gå flere år før vi vet hva som skjer med jernbanetomta i Halden, men nå håper byens ordfører å få til en snarlig oppgradering av "bussterminalen".

Fredag var ordfører Thor Edquist (H), rådmann Gudrun Haabeth Grindaker, økonomisjef Roar Vevelstad og leder Jan Erik Erichsen i møte med Jernbaneverket i Oslo for å avklare framtiden til det som vil bli indrefileten i Halden sentrum når ny dobbeltsporet jernbane står klar fra Oslo til Halden.

I dag ligger store deler av den gamle jernbanetomta brakk og utgjør et skjemmende bilde av Halden sentrum.

Men de skal pusse opp

Selv om Jernbaneverket har lovt å pusse opp flere av bygningene før Haldens 350 årsjubileum den 10. april, så vil det skje lite med utviklingen av området før om flere år.

- Vi fikk klar beskjed om at Jernbaneverket ikke vil selge noe av området ved jernbanen før de er sikre på hvilket behov de har for framtiden, sier ordfører Thor Edquist til HA.

Ny oppstillingsplass?

En ny dobbeltsporet jernbane skal stå klar hele veien fra Oslo til Halden senest i 2030. Og hvilket plassbehov Jernbaneverket vil ha i den forbindelse, vil ikke bli avklart før om flere år.

- Men jernbaneverket stilte seg positive til å gjøre om noe av dagens område til et trafikk-knutepunkt slik at våre busser ikke behøver å stå i gaten, sier Edquist.

En terminal med et nytt bygg er det derimot ikke snakk om.

- Håpet er at vi kan få til en oppstillingsplass her, slik at ikke bussene trenger å stå midt i gata som i dag. Men vi får ikke lov til å bygge noe som vi eventuelt ikke river selv hvis Jernbaneverket senere får behov for området, fortsetter Edquist.

Kommer på befaring

I løpet av våren vil Jernbaneverket komme til Halden på befaring for å se nærmere på mulighetene for en slik løsning.

Ryker Mølen-Høvleriet?

Edquist undersøkte også hva som vil skje med det omstridte veiprosjektet på Mølen som forbinder havna med Høvleriet-siden av Tista.

- De kunne ikke garantere at den nye broa og undergangen ved Tyska ikke kommer i konflikt med ny jernbanetrasee. Og de sa at de ikke ville ta hensyn til en enkelt bro når de skal legge en jernbanetrasee som skal være der i 200 år, fortsetter ordføreren.

Drømmer om boliger og knutepunkt

Dersom det viser seg at Jernbaneverket ikke trenger all tomteplassen de har i dag når ny trasee er klar, så vil områdene bli lagt ut på det åpne markedet.

Ordføreren drømmer om at området kan bygges ut både til å bli et større boligområde og et solid trafikk-knutepunkt.

- Det er jo også Jernbaneverket interesserte i. De vil at så mange som mulig skal bo nærme jernbanen. Hva som skjer i dette området er kanskje det viktigste av alt for Haldens fremtidige utvikling, slår Edquist fast.

Kommentarer til denne saken