Skatt er en viktig sak i valgkampen – men egentlig handler dette om hvilket land vi skal være og hva som er viktig for oss. Skattesaken synliggjør forskjellene på en Høyre og Frp regjering – med støtte fra Venstre – og en regjering ledet av Arbeiderpartiet.

Vi setter arbeid til alle, en god skole for barna våre og en verdig eldreomsorg – foran store skattekutt til de som har mest fra før. Vi har lagt fram vårt opplegg for skattepolitikken de neste fire årene, vi har sagt hvilke skatter som skal stå uendret – hvilke skatter som skal opp, og hvilke skatter som skal ned. Kort fortalt vil vi ta skattenivået tilbake til 2014 nivå.

De som tjener 600.000 eller mindre, skal ikke få skatteøkninger. De som tjener mest, eller har store formuer vil med vårt opplegg bidra litt mer til fellesskapet.

Vi vil styrke skolen med flere ansatte og bedre utstyr, vi vil styrke skolehelsetjenesten – og vi vil ha et løft for yrkesfagene. Kort fortalt, vi vil fortsette å utvikle norsk skole, og bygge kompetanse for framtida – det koster penger.

Høyre og Frp har lansert nye skattekutt i størrelsesorden 25 til 65 milliarder kroner, hvor de store kuttene skal komme hos de med de store formuene. Dette var også hovedsaken for Høyres Thor Edquist da han under Høyres landsmøte snakket om formuesskatt og formuesskatt.

Ikke et ord fra Høyres stortingskandidat om jernbane, sikkerheten ved grenseovergangene, ikke et ord om det økende utenforskapet eller barnefattigdom i Østfold. Ikke et ord om skole, utdanning, helse – eller eldreomsorg. Det var formuesskatt, formuesskatt og formuesskatt.

Jeg har flere ganger utfordret Thor Edquist på hvor han vil kutte, skal det blir færre lærere i skolen? Færre varme hender i eldreomsorgen? Er det politiet eller tollerne ved grenseovergangene som skal kuttes – eller skal Høyre fortsette de rekordstore og etter hvert uansvarlige uttakene fra Oljefondet? Så langt har Edquist vært taus, ja rent bortsett fra det gamle mantraet om kutt i formuesskatten.

Skal vi ha en opplyst og redelig debatt om skattekutt, velferd og oljepengebruk – må også Høyre være villig til å si noe om hvor de skal kutte. Ved å late som om det er rom for både store skattekutt og store økninger i offentlige utgifter i neste stortingsperiode, skjuler Høyre og Edquist en helt sentral sannhet for velgerne. Vi står ved et veiskille, handlingsrommet i statsbudsjettet blir mindre. Det er mindre penger til nye satsinger.

Senest denne våren skrev Finansdepartementet at «de nærmeste årene ikke er rom for noen ytterligere opptrapping i bruken av oljeinntekter».

Det er Høyre og Frp som har satt oss i denne situasjonen, godt støttet av Venstre og KrF. Regjeringen har på de siste fire årene økt oljepengebruken mer enn på de elleve foregående årene. Slik kan det ikke fortsette, og norsk økonomi står overfor en kraftig oppbremsing. Det er synd, men det er en realitet.

Høyre og Edquist avfeier problemstillingen, og viser til at skatteinntektene er gått opp. Selvsagt gjør de det. I en økonomi som vokser, går skatteinntektene opp – det samme gjør utgiftene. Høyre og Edquist har en useriøs og populistisk tilnærming til store og alvorlige spørsmål, og for å sitere tidligere økonom og tidligere statssekretær i finansdepartementet Roger Schjerva – dette står til faglig stryk.

Det er verdt å minne om at mens skatteinngangen er økt med 65 milliarder – er utgiftssiden på statsbudsjettet økt 236 milliarder kroner. Underskuddet på statsbudsjettet har vokst med 45 % siden 2013, slik kan vi ikke fortsette.

Nå må Høyre og Edquist komme på banen, og forklare regnestykket. Underskuddet vokser, handlingsrommet er borte – likevel loves det nye skattekutt et eller annet sted mellom 25 og 65 milliarder. Hva er det da som skal prioriteres bort?

Er det kutt i skole, eldreomsorg, helse eller sikkerhet og beredskap som er Høyres medisin? Dette fortjener velgerne svar på Edquist.