– Det bør skje et politisk arbeid og ikke den gneldring som nå pågår

JERNBANE: Per Kristian Dahl (PP) mener vemmelige innlegg fra politikere og andre ikke gavner jernbanesaken.

JERNBANE: Per Kristian Dahl (PP) mener vemmelige innlegg fra politikere og andre ikke gavner jernbanesaken. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har i den senere tid pågått en diskusjon om hvem som har ansvaret for den planleggingsprosessen som har skjedd når det gjelder utbyggingen av jernbanen i Østfold, som nå blir utsatt i lang tid.

Det har fra min side i flere innlegg i saken blitt framført at dette ikke er noen overraskelse sett i forhold til det planarbeidet som sentrale fylkespolitikere her har stått for sammen med ansatte i Jernbaneverket til nå.

Uavklarte linjeføringer gjennom våre nabobyer, samt rivning av flere hundre hus er ikke noe som løses i en fart. Kostnadene har også økt med flere titalls milliarder.

Slik undertegnede oppfatter saken nå så sier ansvarlige personer i Jernbanedirektoratet, etter anmodning fra Bane Nor, at foten nå er satt ned slik at de som står ansvarlig for den videre prosess får den tid som trengs for at utbyggingen nå skal kommer inn på et rett "spor". 

For Halden kommune betyr dette at det ikke blir noe "dobbeltspor» før først etter 2040, om det i det hele tatt blir noe ny linjeføring inn til sentrum som vil rasere store deler av byen. Det er 22 år til at det vil bli utarbeidet en Nasjonal transportplan som Stortinget eventuelt vil gi sin tilslutning for en slik utbygging.

Dette er den politiske realitet som vi som kommune må forholde oss til om vi liker det eller ikke. Fordeling av skyld her i kommunen er derfor bortkastet tid.

 Vemmelige innlegg fra både politikere og andre skribenter gavner ikke saken.

Hva bør nå skje?

For at kommunen skal få frigjort sine store utbyggingsområder i sentrum, som vil gi plass til over 1000 nye boligenheter, så må arbeidet med å få frigjort Tyska/Hollenderen, Mølen/Jernbanegata og Grønlandsområdet bli forsert, slik at det vedtaket som her er fattet om stopp fra sentrale myndigheter blir opphevet.

Det må derfor uten opphold tas kontakt med overordnet ansvarlig politisk myndighet, slik at de får en klar beskjed om dette ikke kan aksepteres. 

Inter-City vil ha sin start i Halden når den engang i framtida blir en realitet. Det sporet som i dag går inn fra Sørlifeltet til dagens jernbanestasjon kan benyttes med den linjeføring som i dag. Å spare fra 1 til 2 minutter, som vil koste over 1 milliard, er ikke samfunnsnyttig bruk av penger etter min oppfatning.

Stort sett er alle er enige om at godstog som er 750 meter lange. og som det vil gå flere av i timen, ikke kan ha en linjeføring midt i byen. Den som støtter et slikt forslag fra politisk nivå bør klart si fra om dette. Det er også fra min side tidligere framført at all godstransport skal knyttes til en linjeføring som går via Svinesund (nærmere Isebakke), slik utredning fra konsulentfirma også har framlagt.

Jernbaneutredningen som ble framlagt i Sverige for kort tid siden for utbygging av deres jernbane sier at fram til 2029 er det ikke avsatt noen økonomiske midler som vil bety noe i forhold til vårt område.
Den første utredningen om ny linjeføring til sentrum av byen er fra 1992, det vil altså ha gått nærmere 50 år  før et det kanskje skjer noe, om det ikke handles nå.

Ingen kan nekte Halden kommune å starte arbeidet med en kommunedelplan for det som her er tatt opp og da vil det bli gitt svar på hvor sentrale politisk myndighet er i saken.

Dette er det politiske partier og medlemmer i kommunestyret nå bør samle seg om og bruke kreftene på. Ikke vemmelige innlegg i lokalpressen mot hverandre for å score billige poeng.

Pensjonistpartiet ser viktigheten av at det bør skje et politisk arbeid og ikke den gneldring som nå pågår.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken