Arbeiderpartiet gikk til valg i 2005 om at det skulle bli 10.000 nye hender i eldreomsorgen og at det i 2009 skulle bli 12.000 nye sykehjemsplasser. Sitat fra Nettavisen:Den rødgrønne regjeringen lovte 12.000 nye sykehjemsplasser innen 2015. Etter åtte år med rødgrønn regjering var fasiten 567 nye plasser.Det viser en oversikt Aftenposten har utarbeidet. Da Jens Stoltenberg (Ap), Kristin Halvorsen (SV) og Åslaug Haga (Sp) dannet den rødgrønne regjeringen i 2005, var det 41.027 plasser på ulike pleie- og omsorgsinstitusjoner i kommunene. I 2013 var antallet økt med bare 567 plasser. Fordelt på landets kommuner blir dette en økning på bare 1,3 plass per kommune i gjennomsnitt).

Dette ble lederen for Arbeiderpartiet, som også da var helseminister, stadig minnet om i den forrige stortingsvalgkampen om at disse løftene ikke ble innfridd. Nå vil Arbeiderpartiet medvirke til at når de kommer i regjering etter valget vil de øke antall ansatte årsverk i pleie og omsorgtjenesten i takt med behovet fram mot 2025. Er dette det samme som har skjedd ved tidligere stortingsvalg at det blir bare ord uten noen økonomisk dekning i realitetenes verden? Det samme skjer av Arbeiderpartiet når det gjelder sykehjemsplasser og boliger tilpasset eldre som trenger dette. Lederen for Arbeiderpartiet sier nå klok av skade at de nå dropper all tallfesting da det er vanskelig å "være treffsikker" når det gjelder slike forhold.

Som tidligere ordfører for Arbeiderpartiet ble jeg i lokal valgkamp svar skyldig i forhold til de valgløftene som eget parti kom med i valgkampen til stortingsvalget i henholdsvis 2007 og 2011.

Så er det den store saken som nå skal være Arbeiderpartiets "flaggskip " ved dette stortingsvalget i 2017, nemlig "kjærligshetsgarantien" som nå skal innføres på alle sykehjem. Blir begge i et parforhold pleietrengende så mener Arbeiderpartiet at de skal få bo sammen på sykehjemmet og slippe å bli splittet som par. Dette skal inn i lovverket slik at det blir en rettighet. Når kommer dette, og hvilke penger blir avsatt? Igjen frykter jeg at dette bare er ord i en valgkamp slik det har vært ved flere av de siste valgkampene til Arbeiderpartiet.

Grunn til at jeg skriver dette innlegget før valget 11 september er at så lenge det ikke avsettes noen økonomiske midler men bare ord som ved tidligere valg, må Arbeiderpartiet presses til å bli langt mere konkrete i sine løfter ovenfor de eldre og pleietrengende.

Kommer det ikke noe mer konkret enn det som er kommet til nå bør alle som er opptatt av eldreomsorgen ha dette med seg når de skal avgi sin stemme på valgdagen.