Kommunesektoren har allerede fått den første krisepakka fra staten, og et samlet Storting har lovet mer hjelp. Derfor er det meningsløst dersom kommunen skal permittere ansatte.

Dette er bare starten

Det er klart kommunen har store ekstrakostnader som følge av koronakrisa, men i en tid der nesten alt stopper opp, må kommunen bli en enda tydeligere drivkraft i lokalsamfunnet vårt. Fagforbundet har inngått avtaler om at medlemmene kan løse andre oppgaver enn de gjør til daglig. Hver eneste ledig hånd behøves, og det skal ikke stor fantasi til for å finne uløste oppgaver.

Når et samlet Storting lover penger, så må vi kunne ha tillit til at løftene blir holdt. Stortinget kommer til å sørge for at kommunen får kompensert for de store ekstrautgiftene og inntektstapet som følge av koronakrisa. Også kommunenes egen interesseorganisasjon, KS, har gått ut med en klinkende klar beskjed: KS ber kommunene unngå permitteringer.

Alle krefter trengs

Fagforbundet har nå et krystallklart krav til politikerne i Halden kommune: De må ikke permittere ansatte! Hver dag ser vi at det er et stort og økende behov for arbeidskraft i kommunene, særlig innen helse og omsorg. Vi i Fagforbundet er positive til at våre medlemmer skal trå til der det trengs, og til at ansatte må utføre oppgaver de vanligvis ikke gjør. Da forventer vi også at de ikke permitteres.

Både løftene om penger og den første krisepakka til kommunene, betyr at medlemmene våre i kommunal sektor kan gå på med nytt mot og intensivere det gode arbeidet vi allerede er i gang med. I Fagforbundet vet vi bedre enn de fleste, verdien av å løfte i flokk. Derfor nøler vi ikke med å gå løs på nye oppgaver.

Når en så stor del av privat sektor er stengt ned, må offentlig sektor ta et større ansvar for å holde hjula i gang. Vi er glade for at dette blir understreket både fra regjeringa og Stortinget, og dette må også ordfører og kommunedirektør merke seg.