Politiet vil derfor henlegge saken. Politiet opplyser at det er gjort sjekk opp mot cirka 10.000 stoffer, og at det ikke er gjort noen uforklarlige funn.

– Flere av prøvene ble tatt mange timer etter at ungdommene ble syke, og vi må derfor ta forbehold om at disse kan være tatt for sent til at det har vært mulig å påvise enkelte typer stoff i dem, skriver politiet i en pressemelding.

Det skal gjøres flere analyser, men politiet skriver de ikke antar at det kommer andre svar.

– Politiet har håndtert saken som en undersøkelsessak. De involverte ungdommene er avhørt av politiet med status som vitner. På bakgrunn av avhørene kan politiet ikke se noen sammenheng eller likhetstrekk mellom sakene, utover at de har blitt dårlige under russetreffet, skriver politiet.

De involverte er informert om analyseresultatet. Politiet i Halden vil ikke gjøre ytterligere undersøkelser rundt saken, og saken vil bli foreslått henlagt.

Les tidligere publiserte saker her: