Patruljen, som sto ved Strupe ungdomsskole, kontrollerte 29 kjøretøy, og det ble kun utstedt et gebyr. Det kom som følge av manglende bruk av bilbelte.