NRK Østfold melder at de to reaktorene som har dukket opp står på Kjeller. I tillegg til dem har vi reaktoren i Halden, som er lagt ned, samt en reaktor på Kjeller, som fortsatt er i drift.

Ble ikke fjernet

– De to ble tatt ut av drift på 1960-tallet under de reglene som gjaldt da. Vi ser at anleggene ikke ble fjernet helt, men de må fjernes i tråd med dagens regler. Dermed er det ytterligere opprydninger som må til, sier administrerende direktør Nils Morten Huseby i IFE til statskanalen.

Huseby forteller at hele reaktorblokka med reaktortank og det hele står igjen.

Den administrerende direktøren understreker at tidligere utredninger ikke er gjort av IFE, men av eksterne konsulenter. Ifølge NRK har ikke de fanget opp at det totalt dreier seg om fire reaktorer.

Ber om 119 millioner ekstra

I møter med politikere på Stortinget skal IFE ha bedt om 119 millioner kroner ekstra til opprydding i år fordi tidligere beregninger er feil.

Oppryddingen skal foregå de neste 20 årene.

Beregninger fra tidligere tilsa at det totalt vil koste 15 milliarder kroner å rydde opp. Det var før de oppdaget de to «nye» reaktorene på Kjeller.