Aremarks varaordfører Alf Ulven har oppført seg tåpelig og dumt. Språkbruken hans i sms-utvekslingen med ordfører Geir Aarbu er direkte pinlig. Han hadde neppe regnet med at HA skulle få tilgang til den. Men offentlighetsprinsippet i forvaltningen står sterkt, og vi mener det er viktig at det er åpenhet om hvordan de to fremste folkevalgte i en kommune kommuniserer rundt avgangen til kommunens øverste administrative leder. Ikke minst fordi det synes å være en sammenheng her med varslersaken de tillitsvalgte har fremmet om brudd på lov, interne regler og etiske normer.

Ulven mener kommunen skal heise flagget fordi rådmannen skal slutte. Og han ber ordføreren om å sette henne til å arkivere i oppsigelsetiden. Ulven hadde selvsagt ikke uttrykt seg på denne måten i det offentlige rom, men vi synes det er viktig at Aremarks velgere vet hvor respektløst han kan opptre. Ulven beklager sin språkbruk. Det er det også greit for velgerne å vite. De får dømme han ved valgurnen i høst.

Men det mest alvorlige med sms-ene er den alarmerende maktarrogansen Ulven gir uttrykk for. Han skriver: Du går av som ordfører og tar over som midlertidig rådmann. Jeg fungerer som ordfører. Enig? Tror ikke det, svarer Aarbu. 6 md. klarer du? Dette er en fantastisk sjanse til virkelig å rydde, du og jeg blir fantastisk. To apekatter med hvert sitt balltre. Jeg er seriøs på dette, tenk hva vi kan utrette sammen!»

Med disse uttalelsene viser Aremarks varaordfører at han mangler grunnleggende respekt for hvilket skarpt skille det skal være mellom politikere og administrasjonen i en kommune. Holdningene hans er uakseptable. Vi går uten videre ut fra at dette kommer til å bli en sak for både fagmiljøet og det politiske miljøet i Aremark. Sånn kan vi rett og slett ikke ha det! Ordføreren la seg flat i forhold til hvordan han håndterte rådmannens lønnsavtale. Nå er det Ulvens tur til å vise at han har lært.

LES OGSÅ:

Alf Ulven i sms til ordføreren: «Du tar over som rådmann og jeg fungerer som ordfører? Du og jeg blir fantastisk.»

Alf Ulven til HA: – Jeg kan ikke annet enn beklage

Ordfører Geir Aarbu om sms-utvekslingen med Alf Ulven: – Vi er forskjellige

Partikollega om Ulvens SMS-meldinger: – Det er lov til å bomme