Ordningen har pågått siden 2018. Nå kan den henge i en tynn tråd. For perioden går ut.

Helsedirektoratet

Halden Arbeiderblad møter fysioterapeut Maria Seim, regionleder Jens F. Aas i Norsk Fysioterapeutforbund og Marianne Berg-Søndergaard. Sistnevnte er avdelingsleder i aktivitet og mestring i Halden kommune. Den andre fysioterapeuten som jobber med dette prosjektet er Steven Pereira. Han var forhindret fra å møte denne gangen.

Siden 2018 har to fysioterapeuter i Halden kommune, i samarbeid med helsestasjonen og skolehelsetjenesten, gitt et populært mestringstilbud til andre- og tredjeklassinger.

Det har de kunnet gjøre på grunn av tilskudd fra Helsedirektoratet. Ordningen går ut ved nyttår, og det kan søkes på nytt tidlig i januar neste år.

Fysioterapeutene som er med i opplegget har arbeidsavtale med kommunen ut året.

Les svar fra enhetsleder Liv Steilbu for helsestasjon- og skolehelsetjenesten samt direktør Kent-Arne Andreassen for undervisning og oppvekst lenger nede i saken.

Full fart i gymsalen

Det er full fart, latter og konsentrasjon i gymsalen når lokalavisa kommer inn døra. En liten gruppe elever springer seg varme i konkurranseleken.

Like populært er tilbudet ved alle de fire utvalgte skolene: Låby, Hjortsberg, Berg og Os skoler. Midlene har ikke strukket til slik at enda flere barneskoler kunne vært med.

Har ikke svettet før

Fysioterapeut Maria Seim prater seg varm om erfaringene. Fra å møte barn som har blitt livredde når hjertet dunker i brystet og svetten siler – til aktive unger som engasjerer seg og blomster. Opplegget fungerer.

I samfunnet generelt går utvikling i den retningen at barn blir mer passive, sitter mye inne med mobilen i hendene eller foran dataskjermen.

– Med små ressurser har vi hjulpet mange barn. Jeg føler vi er en del av noe her. Dette er forebyggende tiltak. Vi bygger selvtillit. Barna blir sett. Plutselig mestrer de, klarer å konsentrere seg og blir sosiale. Barn har kommet hit og blitt livredde når hjertet dunker i brystet og svetten kommer. De er ikke vant til å bruke kroppen. Så skjønner de at det ikke er farlig, og de blir trygge. Så hvis dette kan være med på å hjelpe noen som kanskje hadde droppet ut fra videregående senere i livet, så har vi kommet langt, sier hun engasjert.

Psykiske lidelser

Regionleder Jens F. Aas i Norsk Fysioterapeutforbund og Marianne Berg-Søndergaard forteller det er rundt 100 elever som fikk tilbudet i 2022.

I samfunnet generelt går utvikling i den retningen at flere barn blir mer passive, sitter mye stille med mobilen i hendene eller foran dataskjermen.

Jens F. Aas viser til en undersøkelse som forteller at 30 prosent av landets ni år gamle jenter ikke er i aktivitet i en time hver dag. Det gjelder 12 prosent av guttene i samme alder.

Og ikke nok med det: – Det er en generell økning av psykiske lidelser helt ned til fem og niårsalder, sier Jens F. Aas.

Barn hjelper hverandre

De jobber ikke bare med bevegelse og motorikk. Vel så viktig er barnas selvbilde, det å bygge selvtillit, opparbeide gode holdninger og ikke minst få samhold, samarbeide og hjelpe hverandre.

– Man snakker mye om å få inn flere ressurser inn i skolene. Her har Halden kommune en strålende mulighet å få inn god og billig ressurs for å hjelpe barn som sliter på flere plan, sies det.

Nå er de fryktelig spente på om dette tilbudet snart er historie, fordi den siste perioden går ut i desember i år.

Håper på penger

Liv Steilbu er enhetsleder for helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Det var hun som søkte og fikk startet opp dette tilbudet i 2018. I år har de fått 1.753.000 kroner fra Helsedirektoratet. Pengene dekker en jordmorstilling og lønnen til de to fysioterapeutene.

Nå jobber hun for at det skal få fortsette og venter på at midlene fra Helsedirektoratet skal bli lyst ut. Parallelt prøver hun å få solgt det inn oppover i systemet i kommunen.

Det håpes på at Halden får tildelt penger nok en gang.

Hvis så ikke skjer, kan det i verste fall bety at dette forebyggende og ikke lovpålagte opplegget forsvinner.

Det samme vil de to fysioterapeutene, da de ikke er fast ansatt i Halden kommune. Disse to jobber nå i en 80 prosent stilling og 70 prosent stilling.

– Vi ønsker at det skal bli faste stillinger, men jeg har ikke midler på mitt budsjett til det, sier Steilbu til Halden Arbeiderblad.

Hun forteller at de skal ha møte med kommunalsjefene om dette populære tilbudet i mai. Da legges også resultatene fram.

– Jeg håper at det får fortsette. Det har virkelig hatt effekt. Fysioterapeutene gjør en super jobb, sier enhetslederen.

– Avhengig av prosjektmidler

Direktør Kent-Arne Andreassen for undervisning og oppvekst er klinkende klar på at kommunen er avhengig av at det kommer prosjektmidler fra direktoratet for å få fortsatt med ordningen.

– Ordningen har vært et eksempel på et godt samarbeid mellom to kommunalavdelinger og mellom forskjellige fagfelt. Det er på sin plass å rose de involverte, helt fra helsestasjonen som søkte om midlene, til fysioterapeutene som fikk til et godt samarbeid med skolene som har glede av dette tilbudet.

– Midlene en fikk tildelt etter søknad tilbake i 2018 har virkelig kommet godt til nytte. At barn og unge har veldig godt av bevegelse og fysisk utfoldelse er hevet over enhver tvil. Selv om ordningen har vært begrenset, så er det ikke tvil om at de involverte har gjort en stor innsats for at så mange som mulig har fått glede av dette.

– Helsestasjonen vil søke nye midler for at en kan fortsette tiltaket og i likhet med alle involverte, så krysser vi også fingrene for at vi kan få nye og friske midler til å fortsette tiltaket i årene som kommer. Vi er selvsagt veldig spente på hva Helsedirektoratet svarer på vår kommende søknad. Vi er helt avhengige av å få prosjektmidler fra direktoratet for å fortsette ordningen, sier Kent-Arne Andreassen til Halden Arbeiderblad.