Skal lærerne få betalt for å gå i 17. mai-toget?: - De bør heller se det som en ære

Per-Egil Evensen (Frp) synes at diskusjonen omkring lærernes deltakelse og betaling for å gå i 17. mai-toget burde handle mer om prinsipper enn penger. Og ære.