Gå til sidens hovedinnhold

Pensjonistpartiets veivalg både før og etter kommunevalget

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Pensjonistpartiet gikk til valg på at kommunen ikke skulle låne opp og sørge for en gjeldsøkning slik at vi i løpet av få år vil få en samlet lånegjeld på over 4.000 millioner kroner.

Den vedtatte økonomiplanen som kommunestyrets daværende flertall, fremmet av Høyre, Krf, Sp og Venstre for perioden 2020-2023, la opp til, ville medføre en slik opplåning.

Den gangen la også opposisjonspartiet Arbeiderpartiet opp til det samme, med en liten differanse.

Rådmannens forslag til økonomiplan, som også ble lagt til grunn for alle de nevnte partiene, understreket at ved en slik opplåning, så ville kommunen for de neste 15 til 20 årene tilnærmet miste hele sin handlefrihet. Renter/avdrag ville stige med ca. 80 millioner utover dagens situasjon, fremgår det av nevnte økonomiplan. Dette sammen med at det også skulle settes av et "sikringsfond" på ca. 40 millioner pr. år. Det skulle gjøres for de neste 4 årene for å møte rentehevninger og andre uforutsette økte utgifter.

Dette opplegget med en så stor opplåning og avsetning av så mye på et fond, ville ikke Pensjonistpartiet støtte.

Hele den ordinære driften i kommunen ville bli rammet av dette. Det ville da sørge for at Bergheim bo- og omsorgssenter ikke vil bli åpnet fullt ut samt at de som står på venteliste for sykehjemsplass eller annet kommunalt tilbud innenfor helse/omsorg, ikke vil få dekket sitt behov. Det samme gjelder innenfor undervisning/oppvekst som nå alle er kjent med går på "sparebluss" ved at elever som trenger ekstra oppfølging, ikke blir ivaretatt.

PROFIL: Per Kristian Dahl

Gruppeleder Pensjonistpartiet Halden

De store prosjektene som går under benevningen "sentrumsutvikling nord", var grunnlaget for den politikken som her skulle gjennomføres. Det var et veivalg som et stort flertall i kommunestyret ville presse igjennom. Dette sa velgerne i kommunen ved valget nei til. Rivning av Os skole og flytte elevene fra Rødsberg til Os-tomten, samt å bygge en idrettshall på området som det ikke er plass til, fikk konsekvenser for de partier som støttet dette. Derfor har det nå stoppet helt opp.

Pensjonistpartiet er for at det bygges en barneskole på Os-tomten som tilpasses bygget som er der i dag, og at Rødsbeg ungdomsskole rehabiliteres fullt ut. Etter dette så skal Hjortsberg, Strupe og Berg skoler få de helt nødvendige økonomiske midler som trengs slik at de blir like tidsmessige som Kongeveien skole. Kommunen er noe mer enn bare sentrumsområdene.

Kommentarer til denne saken