Pensjonistpartiet vet at de fem posisjonspartier i Halden kommune har en samarbeidsavtale. Den regulerer forholdet dem imellom.

De vet Rødt Halden er ikke en del av avtalen. Vi har en egen en egen avtale hvor Rødts rolle som et selvstendig parti slås fast. Samtidig den sier noe om at vi støtter posisjonen i de sakene der vi er enige.

Rødt Halden la fram eget budsjett for 2021 som slår fast at vi er skeptiske til kommunens gjeldsutvikling. Det vet Pensjonistpartiet.

Rødt Halden sa at når renter og avdrag i Kommunedirektørens forslag øker med ca. 66 mill.kr fra 2020 til 2024 og bidrar til at rammene for drift svekkes, må dette kompenseres med mer inntekter!

Videre: Rødt Halden vil redusere avsetningen ( til fond ) fordi vi mener at driftssituasjonen nå er så prekær at en større del av fondene må gå til styrking av drift. Rødt vil derfor bruke 20 millioner hvert år i perioden av kommunedirektørens fondsavsetting til drift.

Når det gjelder eiendomsskatt sa vi i budsjettet at den skal være 4 promille av takstverdien. ( budsjettet ble behandlet før retakseringen )

Pensjonistpartiet vet også at vårt forslag fikk 3 stemmer, og i neste stemmeomgang måtte vi velge mellom posisjonen eller Høyre sitt budsjett. Vi valgte, og lurer på hvem Pensjonistpartiet ville tatt stilling for.