Gå til sidens hovedinnhold

Pensjonistpartiet og Arbeidersamfundet

Artikkelen er over 1 år gammel

FRITT ORD Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nå som valgkampen har startet så blir det framført mange gode tanker og løfter fra så å si alle de politiske partiene. Formuleringene i valgprogrammene er noen ganger helt konkrete som etter vår oppfatning er greit å forholde seg til, men det er også brukt ord som "skal arbeide for, støtte opp om, medvirke til osv. Pensjonistpartiet gjort et klart valg i den sammenheng ved at vi i vårt budskap nå står ovenfor et VEIVALG de neste 4 årene. Slik vi ser det så vil ikke kommunen greie å øke sin gjeld til over 4000 millioner med grunnlag i at de store prosjektene i sentrum vil kreve kjempestore låneopptak. Det vil gå utover den ordinære driften av kommunen. Dette kan ikke bortforklares på noen måte. Det vil bli mindre økonomiske midler til de store områdene som helse/omsorg, undervisning/oppvekst og kultur/idrett. Derfor vil vi ha full gjennomgang av det som kommunestyret til nå har besluttet i den vedtatte økonomiplan for 2020 - 2023.
 
Det skal nå brukes over 100 millioner kroner når det gjelder investeringer i Storsenteret. Hva kan gjøres isteden for dette når det gjelder kulturområdet? Arbeidersamfunnet er en viktig del av vår kultur historie. Bygningen er nå fullt ut rehabilitert og kan derfor brukes i et opplegg for lag og foreninger. Fra Pensjonistpartiets side har det i flere år vært arbeidet med at det skal kunne bli en realitet. De partier som nå har det politiske flertallet i kommunen har til nå avist et slikt opplegg. Det startes derfor etter valget forhandlinger med eierne av bygningen for at kommunen skal kunne disponere bygningen fullt ut. I Pensjonistpartiets økonomiplan er det avsatt økonomiske midler til 2 stillinger til driften av Arbeidersamfunnet. Etter tidligere gjennomgang med eierne om hva som driften av selve bygningen vil koste er det også avsatt midler til dette. Det er også mulig for kommunen med en overtagelse av bygningen som kan skje ved et makeskift med eierne. Hvilken kommune i dette landet har råd til å ha en bygning midt i sentrum som har en konsertsal som har plass til over 500 personer stående ubrukt. Med alle siderommene til den store salen kan det bli full aktivitet til mange gode formål. Her kan det også være utstillinger av mange slag. Det er ikke uten grunn at Dokk Holm viste bilde av bygningen på møtet i Brygga kultursal noen tid tilbake hvor han lurte på hvorfor ikke bygningen blir tatt i bruk fullt ut. Nå har du som velger ved kommunevalget anledning til å medvirke til at det kan skje. Det blir et reelt løft for nordsiden som vanlige lag /foreninger får nytte av og ikke minst ungdommen som kan få leid en storsal til en overkommelig sum. Tenk dere at byens rockekonge igjen står på scenen i Arbeidersamfunnet med fullt hus. Dette er Pensjonistpartiets lokal politikk i vår kommune.

Kommentarer til denne saken