I begynnelsen av mars opplyste konsernsjef Sven Ombudstvedt at Norske Skog ville se seg nødt til å fjerne 100 stillinger ved selskapets to norske fabrikker.

Flest forsvinner fra Halden

– Flesteparten av de ansatte vil forsvinne i Halden, men det vil også være noen på Skogn, samt noen fra fellesfunksjoner, sa Ombudstvedt til Finansavisen.

Årsaken var at 2014 endte med økt gjeld og svakere inntjening enn i året før.

Administrerende direktør Kjell-Arve Kure ved Saugbrugs sa i en kommentar at det blir nedbemanninger ved bedriften i 2015.

– Men jeg kan ikke gi noe antall, sa Saugbrugs-sjefen til HA.

Har kommet et stykke på vei

Etter det har det foregått drøftelser med fagforeninger ved Saugbrugs. Kure kan fortsatt ikke si noe antall på nedbemanninger.

– Vi er i en prosess med de tillitsvalgte og har kommet et stykke på vei i forhandlingene, som det ikke er så mye å informere om, sier han.

– Når vil det bli en avklaring?

– Vi håper å få det på plass før sommeren, svarer Kjell-Arve Kure.

– Alltid litt uro

– Det går rykter om stor uro blant de ansatte?

– Slike prosesser fører alltid med seg uro, men jeg vil ikke si at det er stor uro.

På spørsmål om ordretilgangen svarer Kure:

– Vi er inne i en sesongmessig svakere ordresituasjon.

Bør få svar før sommeren

Paul Kristiansen er hovedtillitsvalgt for de ansatte ved Norske Skog Saugbrugs. Han håper også at forhandlingene er gjennomført før sommeren.

– Målsettingen er så fort som mulig, ettersom dette er en situasjon som skaper bekymring, sier Kristiansen.

Han vil heller ikke si at det er stor uro i forbindelse med drøftelsene om nedbemanning.

– Selvsagt er situasjonen hyppig samtaleemne. Vi får mange spørsmål som folk lurer på, forteller Paul Kristiansen.

Samling i Skogn

I likhet med administrerende direktør Kjell-Arve Kure vil han heller ikke si noe om hva som kan være antall personer i en nedbemanning.

– Det antallet har forandret seg fra møte til møte. Dessuten er det ikke riktig å nevne noe antall så lenge vi er i forhandlinger, sier Paul Kristiansen.

Han befinner seg på en samling i Skogn i regi av Fellesforbundet.

– Her skal vi diskutere alt i tillegg til nedbemanning, sier han.