– Det er klart Saugbrugs bør ha CO2-kompensasjon. Vi er jo verdensledende når det gjelder lavt utslipp og energiforbruk.

Går glipp av 45 millioner

Administrerende direktør Kjell-Arve Kure er midt sagt oppgitt over at Klima- og Miljødepartementet har avslått klagen fra Norske Skog Saugbrugs i forbindelse med utbetaling av CO2-kompensasjon.

Det betyr at Norske Skog Saugbrugs i år går glipp av 20 millioner kroner i CO2-kompensasjon, samt 20 millioner kroner for fjoråret.

Knalltøff bransje

– Det erveldig negativt for oss, og det er uforståelig. Slik vi ser det, kunne departementet like gjerne endt på et «ja» istedenfor et «nei», når du ser hva de skriver i begrunnelsen.

Blant dem som har søkt, er Norske Skog Saugbrugs er den eneste industribedriften av noen størrelse som ikke har fått kompensasjon, sier Kure.

Les også: - Dette er katastrofalt dårlig politisk håndverk

Les også: - Det er en industriell ulykke

Får ikke kompensasjon for gamle avtaler

CO2- kompensasjonsordningen for industrien skal kompensere industrivirksomheter for økte strømpriser etter innføringen av EUs kvotehandelssystem.

Men man kan ikke søke kompensasjon for kontrakter inngått før 2005.

Miljødirektoratet mener Saugbrugs ikke hadde signert noen ny kraftkontrakt innen 14.mai 2012 som er skjæringstidspunktet i forskriften dvs. tidspunktet da det ble offentliggjort at kompensasjonsordningen skulle innføres i Norge.

Papirbedriften mener å kunne dokumentere det motsatte, men departementet finner ikke dokumentasjonen tilstrekkelig.

Håper regjeringen snur

– Er tidsfristene holdt?

– Ja, det er de og vi har innlevert utfyllende dokumentasjon. Og argumentene for å gi CO2-kompensasjon til Saugbrugs er svært gode. Vi har et stort industrianlegg, vi driver med fornybare produkter og vi er verdensledende i vår bransje når det gjelder utslipp og energiforbruk.

Regjeringen kunne valgt annerledes – hvis den ønsker, sier Kjell-Arve Kure.

Kjell-Arve Kure håper at regjeringen omgjør avgjørelsen. Han håper at flere politiske partier engasjerer seg – også utenom regjeringen.

- For harde livet

– Vi jobber for harde livet for å skape bærekraftige arbeidsplasser i en knallhard bransje. Håpet er at regjeringen innser at dette er feil og urimelig, mener Kure.

Han forteller at de ansatte og bedriftsledelsen gjør det de kan for at de 510 arbeidsplassene ved Saugbrugs skal kunne være liv laga.

– De ansatte gjør sitt. Nå er vi blitt enige om en ny skiftordning ved bedriften, noe som gjør at de bidrar til at vi holder kostnadene nede, sier Kjell-Arve Kure.

Det er også investert store summer i energieffektivisering som har gitt store forbedringer.

- Dårlig argumentasjon

Hovedtillitsvalgt Paul Kristiansen ved Saugbrugs er enig Saugbrugsdirektøren.

- Det verste er at argumentasjonen for å ikke gi oss CO2-kompansasjon er så dårlig, sier Paul Kristiansen.

Stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås fra Østfold Ap sa i HA fredag at regjeringen gir Saugbrugs en kald skulder. Han kaller avgjørelsen «katastrofalt dårlig politisk håndverk».

- Her har departementet gjort en skjønnsmessig vurdering som overhodet ikke tjener industrien i Norge. Dette er jo stikk i strid med hva Høyre lovet før valget, mener Lauvås.